Lookup cumulative lexical entry: قبل

 1. dative
 2. participium coniunctum
 3. ἄδεκτος
 4. ἀμερής
  • ἀμερής (adj.) Proclus El. theol. lā yaqbalu l-qismata wa-lā taǧziʾata
   εἴ τι ἄρα πρὸς ἑαυτὸ ἐπιστρεπτικόν ἐστιν, ἀσώματόν ἐστι καὶ ἀμερές Proclus El. theol. 15: 18.6 = inna kulla mā amkana an yarǧaʿa ilā ḏātihī fa-huwa rūḥāniyyun lā ǧirmiyyun wa-lā yaqbalu l-qismata wa-lā taǧziʾata 15.12
 5. ἀμφοτέρως
 6. ἀναδέχομαι
 7. ἀναλαμβάνω
 8. ἀνεπίδεκτος
 9. ἄνευ
  • ἄνευ (prep.) Arist. Gener. anim. ἄνευ τῆς τοῦ ἄρρενος προέσεως ἐν τῇ συνουσίᾳ ἀδύνατον συλλαβεῖν = wa laysa yumkinu an yakūna ḥamalun min qabla irādati l-ḏakari wa-ilqāyihi zarʿan
 10. ἀνέχω
 11. ἀντίκειμαι
 12. ἀντιλαμβάνω
 13. ἀντιστρέφω
 14. ἀξιόπιστος
  • ἀξιόπιστος (adj.) Arist. Rhet. paraphr.; ahlun an yuṣaddaqa wa-yuqbala qawluhu
  • ἀξιόπιστος (adj.) Galen An. virt. ἀξιοπιστότατος = yanbaġī an yuṣaddaqa wa-yuqbala qawluhū akṯara min
   Ἱπποκράτης ... ἁπάντων ἀξιοπιστότατός ἐστι μάρτυς Galen An. virt. 64.8 = fa-innahū (sc. Ibuqrāṭ) šāhidun yanbaġī an yuṣaddaqa wa-yuqbala qawluhū akṯara min ǧamīʿi l-nāsi 32.20
 15. ἀπαθής
 16. ἀπό
 17. ἀποδεκτέος
 18. ἀποδέχομαι
 19. ἀρικύμων
 20. ἄρτι
  • ἄρτι (adv.) Galen Diff. febr. ἄρτι = qubaylu
   ὡς ἄρτι διώρισται Galen Diff. febr. I, 11 : 315.16 = ka-mā qad laḫḫaṣtu qubaylu WGAÜ, Suppl. I 175.4
 21. ἀσιτέω
 22. ἄσιτος
 23. ἄφθαρτος
 24. βλάπτω
 25. γάρ
 26. γίγνομαι
  • γίγνομαι (prep.) Arist. Hist. anim. qabla an ...
  • γίγνομαι (pass. part.) Proclus El. theol. min qibali
   τὰ ἀσώματα παθῶν μετέχει ἐν σώματι γενόμενα, συνδιαιρούμενα σώμασι καὶ ἀπολαύοντα τῆς μεριστῆς ἐκείνων φύσεως Proclus El. theol. 80: 76.8 = al-ašyāʾu llatī lā ǧirma lahā … tastafīdu l-infiʿāla min qibali tabīʿati l-aǧrāmi llatī hiya fīhā wa-taqbalu l-taǧziʾata 80.16
 27. δεκτικός
 28. δέχομαι
 29. διά
  • διά (prep.) Galen An. virt. διά c. acc. = min qibali
  • διά (prep.) Galen An. virt. διά c. acc. = min qibali
   ὁ Πλάτων ὡμολόγησε τὴν ψυχὴν ἐν κακίᾳ τινὶ γίγνεσθαι διὰ τὴν ἐν τῷ σώματι κακοχυμίαν Galen An. virt. 50.4 = fa-qad aqarra Aflāṭunu ... anna l-nafsa taʾūlu ilā l-šarri min qibali radāʾati l-kaymūsi l-kāʾini fī l-badani 23.5
  • διά (prep.) Galen An. virt. διά c. acc. = min qibali
  • διά (prep.) Galen An. virt. διά c. acc. = min qibali
  • διά (prep.) Galen An. virt. διά c. acc. = min qibali
  • διά (prep.) Galen An. virt. διά c. acc. = min qibali
   οἱ μέν γέ που διὰ πνεύματα παντοῖα Galen An. virt. 66.2 = inna baʿḍa l-nāsi min qibali l-riyāḥi l-muḫtalifati 34.2
  • διά (prep.) Galen An. virt. διά c. acc. = min qibali
   ἀλλόκοτοί τ’ εἰσὶ καὶ ἀνείδεοι αὐτῶν οἱ δὲ δι’ ὕδατα, οἱ δὲ δι’ αὐτὴν τὴν ἐκ τῆς γῆς τροφὴν Galen An. virt. 66.4 = yakūnūna awḥādan fī ḥālātihim ġurabāʾa wa-baʿḍu l-nāsi yakūna ka-ḏālika min qibali l-māʾi wa-baʿḍun ... mina l-ġiḏāʾi l-wāṣili ilā abdānihim mina l-arḍi 34.4
  • διά (prep.) Galen An. virt. διά c. acc. = min qibali
  • διά (prep.) Galen An. virt. διά c. acc. = min qibali
  • διά (prep.) Galen An. virt. διά c. acc. = min qibali
  • διά (prep.) Galen An. virt. δι' ἑαυτὸν = min qibali nafsihī
  • διά (prep.) Galen An. virt. min qibali
  • διά (prep.) Ps.-Plut. Placita διά c. acc. = min qibali anna
  • διά (prep.) Ps.-Plut. Placita διά c. acc. = min qibali anna
  • διά (prep.) Ps.-Plut. Placita διά c. acc. = min qibali
 30. διαδέχομαι
 31. διάδοχος
  • διάδοχος (noun) Nicom. Arithm. περὶ τοὺς διαδόχους = ʿalā ʿahdin...allaḏīna qabilū ʿanhum al-taʿlīmu wa-tawāraṯūhu
 32. διαιρέω
  • διαιρέω (gerund) Proclus El. theol. διαιρεῖσθαι = qabilu l-taǧziʾata
   οὔτε γὰρ διαιρεῖσθαι δύναται τὸ ἀμερές Proclus El. theol. 80: 74.33 = al-šayʾu llaḏī lā ǧuzʾa lahū lā yaqbalu l-taǧziʾata 80.7
 33. διάκειμαι
 34. διακονέω
 35. διορίζω
 36. διότι
 37. δύναμαι
  • δύναμαι (verb) Proclus El. theol. δύναται ... οὔτε ἀλλοιοῦσθαι = lā yaqbalu l-istiḥālata
   οὔτε γὰρ διαιρεῖσθαι δύναται τὸ ἀμερὲς οὔτε ἀλλοιοῦσθαι τὸ μὴ σύνθετον Proclus El. theol. 80: 76.1 = al-šayʾu llaḏī lā ǧuzʾa lahū lā yaqbalu l-taǧziʾata, wa-mā lā tarkība lahū lā yaqbalu l-istiḥālata 80.8
 38. ἐγγίγνομαι
  • ἐγγίγνομαι (pass. part.) Proclus El. theol. min qibali
   ἕξει τὸ ἓν ἐγγενομένου τινὸς ἐν αὐτοῖς ἑνός Proclus El. theol. 3: 4.8 = fa-ṣāra wāḥidan min qibali l-wāḥidi aqūlu innahū ṣāra wāḥidan li-naylihī l-wāḥida 3.9
 39. εἰμί
 40. εἰσδέχομαι
 41. ἐκ
 42. ἔμπροσθεν
 43. ἐπεί
  • ἐπεί (conjunction) Arist. Poet. min qibali anna
   ἐπεὶ ἐὰν μὴ τύχῃ προεωρακώς Arist. Poet. 4, 1448b17 = min qibali annahū in lam yataqaddam fa-yarā 224.24
 44. ἐπείπερ
 45. ἐπί
 46. ἐπιδέχομαι
 47. ἐπιτήδειος
 48. ἔχω
 49. ἤδη
 50. ἠρεμίζω
 51. κατά
 52. καταφιλέω
 53. κινέω
  • κινέω (verb) Arist. Cat. κινεῖται = qabila l-zawāla
   ἁπλῶς γὰρ οὐδὲν ὑπ᾿ οὐδενὸς οὔτε ὁ λόγος κινεῖται οὔτε ἡ δόξα Arist. Cat. 4b11 = fa-inna l-qawla bi-l-ǧumlati lā yaqbalu l-zawāla min šayʾin aṣlan wa-lā l-ẓanna BN 165a15
 54. κοινόν
 55. λαμβάνω
 56. μανθάνω
 57. μεριστός
  • μεριστός (adj.) Proclus El. theol. yaqbalu l-taǧziʾata
   τὰ ἀσώματα παθῶν μετέχει ἐν σώματι γενόμενα, συνδιαιρούμενα σώμασι καὶ ἀπολαύοντα τῆς μεριστῆς ἐκείνων φύσεως Proclus El. theol. 80: 76.10 = al-ašyāʾu llatī lā ǧirma lahā … tastafīdu l-infiʿāla min qibali tabīʿati l-aǧrāmi llatī hiya fīhā wa-taqbalu l-taǧziʾata 80.16
 58. μεταξύ
 59. μέτειμι
 60. μορφόω
 61. νῆστις
 62. νουθετεω
 63. νῦν
 64. οσμαομαι
 65. ὅτι
  • ὅτι (conjunction) Arist. Gener. anim. min qabli an
  • ὅτι (conjunction) Arist. Poet. min qibali anna
   ὅθεν καὶ δράματα καλεῖσθαί τινες αὐτά φασιν, ὅτι μιμοῦνται δρῶντας Arist. Poet. 3, 1448a29 = wa-min hāhunā qāla qawmun inna hāḏihī tulaqqabu ayḍan darāmāṭā min qibali annahum yatašabbahūna bi-llaḏīna yaʿmalūna 224.7
  • ὅτι (conjunction) Arist. Poet. min qibali anna
   καὶ τούτῳ διαφέρουσι τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι μιμητικώτατόν ἐστι Arist. Poet. 4, 1448b7 = wa-hāḏā mimmā yuḫālifu bihī l-nāsu l-ḥayawānāta l-uḫara min qibali anna l-insāna yušbihu wa-yastaʿmilu l-muḥākāta akṯara 224.16
  • ὅτι (conjunction) Arist. Poet. min qibali anna
   διὰ γὰρ τοῦτο χαίρουσι τὰς εἰκόνας ὁρῶντες, ὅτι συμβαίνει θεωροῦντας μανθάνειν Arist. Poet. 4, 1448b15 = fa-li-hāḏā l-sababi yasurrūna iḏā mā hum raʾaw al-ṣuwara wa-l-tamāṯīla min qibali annahū yaʿriḍu annahum yarawna fa-yataʿallamūna 224.23
  • ὅτι (particle) Porph. Isag. min qibali anna
  • ὅτι (particle) Porph. Isag. min qibali anna
  • ὅτι (conjunction) Ps.-Plut. Placita min qibali anna
  • ὅτι (conjunction) Ps.-Plut. Placita min qibali anna
  • ὅτι (conjunction) Ps.-Plut. Placita min qibali anna
 66. οὐδέπω
 67. οὔπω
  • οὔπω (adv.) Proclus El. theol.
   οὔπω δ' ὑπέστη ἕν, τοῦ πρώτου πλήθους ὄντος. Proclus El. theol. 5: 4.25 = fa-naqūlu inna l-wāḥida ġayru mawǧūdin qabla an takūna l-kaṯratu iḏ kānati l-kaṯratu qabla l-wāḥidi 5.5
 68. παθητός
 69. πάλιν
 70. πάνδημος
 71. παρά
  • παρά (prep.) Arist. Poet. παρ' αὐτοῖς = qibalahum
   ὡς ἐπὶ τῆς (sc. κωμῳδίας) παρ' αὐτοῖς δημοκρατίας γενομένης Arist. Poet. 3, 1448a32 = ka-mā annahū (sc. al-hiǧāʾu) mā kāna qibalahum wilāyatu l-ǧamāʿati wa-l-tadbīri 224.9
  • παρά (prep.) Ps.-Plut. Placita παρά c. acc. = min qibali
  • παρά (prep.) Ps.-Plut. Placita παρά c. acc. = min qibali anna
  • παρά (prep.) Ps.-Plut. Placita παρά c. acc. = min qibali anna
 72. παραδέχομαι
 73. παραίτιος
  • παραίτιος (adj.) Galen An. virt. min qibali ... yaʿriḍu ...
   οὐχ εὗρον ὥσπερ γ’ οὐδὲ … διὰ τί ... τὸ φλέγμα καὶ ὅλως τὰ ψυκτικὰ παραίτια ληθάργων Galen An. virt. 39.16 = ka-mā annī lam aqif ʿalā l-sababi llaḏī min aǧlihī … wa-min qibali l-balġami wa-l-asbābi l-bāridati ǧumlatan yaʿriḍu l-maraḍu llaḏī yusammā līṯarġus 15.7
 74. παρεισάγω
 75. πάσχω
 76. πείθω
 77. περί
  • περί (prep.) Arist. Poet. min qibali
   περὶ μὲν οὖν τούτων διωρίσθω τοῦτον τὸν τρόπον Arist. Poet. 1, 1447b23 = fa-min qibali hāḏihī kāna ḥuddida hāḏā l-ḍarabu 222.6
 78. πικρολογία
 79. πιστεύω
  • πιστεύω (verb) Artem. Onirocr. yaqbala qawlahu wa-yuṣaddiqa bihi
  • πιστεύω (verb) Galen An. virt. uṣaddiqu ... wa-aqbalu qawlahū
   ἐγὼ δ᾿ οὐχ ὡς μάρτυρι πιστεύω τἀνδρί Galen An. virt. 64.10 = anā laysa uṣaddiqu hāḏā l-raǧula wa-aqbalu qawlahū min aǧli šahādatihī ʿalā qawlī 32.23
 80. πρίν
 81. πρό
 82. προάγω
 83. προεπινοέω
 84. προερέω
 85. προλαμβάνω
 86. προπίνω
 87. πρός
 88. πρόσθεν
 89. προσίημι
 90. πρότερον
 91. πρότερος
 92. προϋπάρχω
 93. πρώτιστος
 94. πρῶτος
 95. ῥύγχος
 96. συμβάλλω
 97. σχηματίζω
 98. ὑπακούω
 99. ὑπέρκειμαι
 100. ὑπό
  • ὑπό (prep.) Galen An. virt. ὑπό c. gen. = min qibali
  • ὑπό (prep.) Galen An. virt. ὑπό c. gen. = min qibali
   οἱ διαστρέφεσθαι λέγοντες ἡμᾶς ὑπό τε τῆς ἡδονῆς καὶ τοῦ ἄλγους Galen An. virt. 77.3 = wa-llaḏīna yaqūlūna inna ārāʾanā tazīġu min qibali l-laḏḏati wa-l-aḏā 41.19
 101. ὑποδέχομαι
 102. ὑποκειμαι
 103. ὑπομένω
  • ὑπομένω (verb) Proclus El. theol.
   ὑπομένει τὴν τοῦ ἑνὸς παρουσίαν Proclus El. theol. 3: 4.4 = taqbalu … l-wāḥidiyyata 3.3
 104. φθάνω
 105. ὡς
  • ὡς (adv.) Galen An. virt. min qibali
   οὐχ ὡς νοσῶν ἀλλ' ὡς ἑκὼν κακὸς <κακῶς> δοξάζεται Galen An. virt. 50.14 = wa-llaḏī ʿalayhī l-raʾyu fī man kānati hāḏihi ḥāluhū annahū insānun sūʾun lā min qibali annahū marīḍu l-nafsi bal min qibali irādatihī 23.12
  • ὡς (adv.) Galen An. virt. min qibali
   οὐχ ὡς νοσῶν ἀλλ' ὡς ἑκὼν κακὸς <κακῶς> δοξάζεται Galen An. virt. 50.14 = wa-llaḏī ʿalayhī l-raʾyu fī man kānati hāḏihi ḥāluhū annahū insānun sūʾun lā min qibali annahū marīḍu l-nafsi bal min qibali irādatihī 23.13
  • ὡς (conjunction) Ps.-Plut. Placita min qibali
  • ὡς (conjunction) Ps.-Plut. Placita min qibali
  • ὡς (conjunction) Ps.-Plut. Placita min qibali
 106. ὠφελέω

Translation process scheme for قبل

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest