Lookup cumulative lexical entry: غير

 1. participium coniunctum
  • participium coniunctum Arist. Cat. διαφέροντα = ġayra annahā muḫālifatun
   ἀπό τινος διαφέροντα τῇ πτώσει 1a12-13 = ġayra annahā muḫālifatun lahu fī l-taṣrīfi BN 158a10
 2. α-privativum
 3. ἀβασάνιστος
 4. ἀβλαβής
  • ἀβλαβής (adj.) Galen Ars Medica ἀβλαβῶς = min ġayri an tanālahū maḍarratun
   εἰ δ’ ἱκανῶς ἄμφω συναυξηθείη τό θ’ ὑγρὸν καὶ θερμόν, οὐδ’ ἀβλαβῶς ἀπέχονται (sc. οἱ τοιοῦτοι) τῶν ἀφροδισίων Galen Ars Medica 13 : 340.12 = fa-in zādati l-kayfiyyatāni ǧamīʿan ziyādatan kaṯīratan aʿnī l-ruṭūbata wa-l-ḥarārata lam yaqdir ṣāḥibu hāḏā l-mizāǧi an yamtaniʿa mina l-ǧimāʿi min ġayri an tanālahū maḍarratun WGAÜ 65.5
 5. ἀγνοέω
 6. ἀγνώς
 7. ἄγνωστος
 8. ἀδιαίρετος
 9. ἀδιόριστος
 10. αδύνατος
 11. ἀθάνατος
 12. αἰτία
  • αἰτία (noun) Arist. Gener. anim. τῆς θερμότητος καὶ τῆς ψυχρότητος τὴν τῶν καταμηνίων αἰτίαν εἶναι ρύσιν = al-ṭamṯu fa-huwa allaḏī yuġayyiru bi-bardihi wa ḥarrihi
 13. ἀκίνητος
 14. ἀλλαχοῦ
  • ἀλλαχοῦ (adv.) Proclus El. theol.
   διὰ τὸν τῶν μερῶν χωρισμόν, ἄλλων ἀλλαχοῦ κειμένων Proclus El. theol. 15: 18.3 = min aǧli ftirāqi l-aǧzāʾi wa-ḫtilāfi l-mawāḍiʿi aqūlu inna li-kulli wāḥidin mina l-aǧzāʾi mawḍiʿan ġayra mawḍiʿin ġayrihī mina l-aǧzāʾi 15.9
 15. ἀλλοῖος
 16. ἀλλοιόω
 17. ἄλλος
 18. ἀλλότριος
 19. ἄλλως
 20. ἀμετάστατος
 21. ἄνευ
 22. ἀνηκεστος
 23. ἄνισος
 24. ἀνισότης
 25. ἀνομοιομερής
 26. ἀνόμοιος
 27. ἀνομοιότης
 28. ἀόριστος
 29. ἀπαθής
 30. ἀπαίδευτος
 31. ἀπαρεγκλίτως
 32. ἄπειρος
 33. ἀπλανής
 34. ἀπό
 35. ἀπροαίρετος
 36. ἀσαπής
 37. ἀσύμμετρος
 38. ἀσώματος
 39. ἄτιμος
 40. ἄτομος
 41. ἄτοπος
 42. ἀφυΐα
 43. ἄχυμος
 44. γίγνομαι
 45. δέ
  • δέ (particle) Arist. Poet. μὲν οὖν ... δὲ ... = ġayra anna ... ġayra anna ...
   εἰκὸς δὲ εἶναι πολλούς (sc. ποιητάς), ἀπὸ δὲ Ὁμήρου ἀρξάμενος ἔστιν, οἷον ἐκείνου ὁ Μαργίτης καὶ τὰ τοιαῦτα Arist. Poet. 4, 1448b29 = wa-illā qad kāna šuʿarāʾu uḫaru kaṯīrīna ġayra anna min Ūmīrūs huwa l-mabdaʾu miṯla ḏālika l-šabaqu wa-l-fisqu wa-l-ǧāriyatu maǧrāhumā 226.9
  • δέ (particle) Proclus El. theol.
   πάσχει δὲ καὶ τὸ ἀσώματον ... Proclus El. theol. 80: 74.28 = ġayra anna lā ǧirmun rubbamā yanfaʿilu ... 80.3
 46. διαζεύγνυμι
 47. δίχα
 48. δυσέκπληκτος
 49. εἰ
 50. εξαλλαττω
 51. ἐπέρχομαι
 52. ἑτερογενέω
 53. ἕτερος
 54. ἑτερώνυμος
 55. καθαρός
 56. καιρός
 57. κακός
 58. μεθίστημι
 59. μέν
  • μέν (particle) Arist. Poet. μὲν οὖν = ġayra anna
   τῶν μὲν οὖν πρὸ Ὁμήρου οὐδενὸς ἔχομεν εἰπεῖν τοιοῦτον ποίημα Arist. Poet. 4, 1448b28 = ġayra anna laysa lanā an naqūla fī insānin qabla Ūmīrūsa innahū ʿamila miṯla hāḏihi l-ṣināʿati min ṣināʿati l-šuʿarāʾi 226.7
 60. μεταβάλλω
 61. μετάβασις
 62. μεταβολή
 63. μεταπείθω
  • μεταπείθω (verb) Arist. Eth. Nic.
   τὸν δ' οὕτως ἔχοντα πῶς οἷόν τε μεταπεῖσαι; Arist. Eth. Nic. X 9, 1179b28 = wa-man kāna ʿalā hāḏihī l-ḥāli fa-kayfa yumkinu an yuġayyara qunūʿuhū 573.2
 64. μεταρρυθμίζω
 65. μετασχηματίζω
 66. μή
 67. μηδείς
 68. μήτε
 69. μόνος
 70. ὅμως
 71. οὐ
 72. οὐδέ
 73. οὐδείς
  • οὐδείς (pronoun) Arist. Cael. οὐδὲν διαφέρει = ġayru mubṭilin
  • οὐδείς (noun) Galen An. virt. οὐδεμία = min ġayri an yakūna
   ἀπόδειξιν δ’ οὐδεμίαν ἔχω λέγειν αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ γιγνώσκειν με τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς ὁποία τίς ἐστιν Galen An. virt. 38.20 = min ġayri an yakūna ʿindī ʿalā ḏālika šay’un mina l-burhāni wa-ḏālika li-annī laysa aʿrifu ǧawhara l-nafsi kayfa ṭabīʿatuhū 14.14
  • οὐδείς (noun) Galen An. virt. οὐδέν = min ġayri an yakūna
   οὐδὲν αὐτῆς τῆς ὀπτικῆς δυνάμεως πεπονθυίας Galen An. virt. 49.8 = min ġayri an yakūna fī l-rūḥi l-mubṣiri šayʾun mina l-alami 22.13
  • οὐδείς (noun) Galen An. virt. μηδέν = min ġayri an
  • οὐδείς (noun) Galen An. virt. οὐδεμία = min ġayri an
   τὴν κακίαν ... οὐδεμίαν ἔχουσαν ἰδίαν ῥίζαν <ἐν> ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ὅθεν ὁρμωμένη βλαστάνει Galen An. virt. 78.9 = min ġayri an yakūna lahū (sc. al-šarri) fī anfusinā šayʾun mina l-uṣūli l-ḫāṣṣiyyati llatī minhā mabdaʾuhū wa-nabātuhū ṯumma yatafarraʿu baʿdu 42.15
  • οὐδείς (pronoun) Ps.-Arist. Virt. κερδαίνουσ᾿ οὐδέν = fī ġayri manfaʿatin
 74. οὐκέτι
 75. οὔτε
 76. παρά
 77. παράλογος
 78. πλήν
  • πλήν (conjunction) Arist. Poet. ġayra anna
   πλὴν οἱ ἄνθρωποί γε συνάπτοντες τῷ μέτρῳ τὸ ποιεῖν τοὺς μὲν ἐλεγειοποιοὺς τοὺς δὲ ἐποποιοὺς ὀνομάζουσιν Arist. Poet. 1, 1447b13 = ġayra anna l-nāsa ʿinda mā yuwaṣṣilūna [bi-]waznin ṣināʿata l-šiʿri yusammūna baʿḍahā ‘fūyu-alaġāyā’ wa-baʿḍahā ‘fūyu-l-afī’ 220.22
  • πλήν (adv.) Hippocr. Aer.
 79. πρώτιστος
 80. ρῄδιος
 81. ρηίδιος
 82. σιτώδης
 83. τοιοῦτος
 84. τρέπω
 85. ὑπαλλάττω
 86. χωρίς

Translation process scheme for غير

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest