Lookup cumulative lexical entry: عند

 1. dative
 2. participium coniunctum
  • participium coniunctum Arist. Poet. μιγνύων = ʿinda mā yaḫliṭu
   ὁμοίως δὲ κἂν εἴ τις ἅπαντα τὰ μέτρα μιγνύων ποιοῖτο τὴν μίμησιν καθάπερ Χαιρήμων ἐποίησε Arist. Poet. 1, 1447b20 = wa-ka-ḏālika in kāna l-insānu yaʿmalu l-ḥikāyata wa-l-tašbīha ʿinda mā yaḫliṭu ǧamīʿa l-awzāni ka-mā kāna yaʿmalu Ḫāramīn 222.5
  • participium coniunctum Arist. Poet. ʿinda mā
   πλὴν οἱ ἄνθρωποί γε συνάπτοντες τῷ μέτρῳ τὸ ποιεῖν τοὺς μὲν ἐλεγειοποιοὺς τοὺς δὲ ἐποποιοὺς ὀνομάζουσιν Arist. Poet. 1, 1447b13 = ġayra anna l-nāsa ʿinda mā yuwaṣṣilūna [bi-]waznin ṣināʿata l-šiʿri yusammūna baʿḍahā ‘fūyu-alaġāyā’ wa-baʿḍahā ‘fūyu-l-afī’ 220.22
  • participium coniunctum Arist. Poet. ʿinda mā
   οἱ δὲ εὐτελέστεροι τὰς τῶν φαύλων, πρῶτον ψόγους ποιοῦντες, ὥσπερ ἕτεροι ὕμνους καὶ ἐγκώμια Arist. Poet. 4, 1448b27 = wa-baʿḍuhum mimman qad kāna minhum arḏala, ʿinda mā kānū yahǧūna awwalani l-ašrāra, kānū yaʿmalūna baʿda ḏālika l-madīḥa wa-l-ṯanāʾa ka-qawmin āḫarīna ašrārin 226.7
  • participium coniunctum Arist. Poet. min ḥayṯu ... ʿinda mā ...
   ποιούμενοι τὰ ὀνόματα σημεῖον Arist. Poet. 3, 1448a35 = [min ḥayṯu kānā aʿṭiyā l-rusūma] ʿinda mā kānā yastaʿmilāni l-iqrāra min asmā l-madīḥi 224.11
 3. ἄπειρος
 4. αὐτός
 5. δοκέω
 6. εἰμί
 7. εἰς
 8. ἐν
 9. ἐπί
 10. ἔχω
  • ἔχω (gerund) Alex. qu. III 3 [Sens.] ἔχειν = kānat ʿindanā
  • ἔχω (verb) Galen An. virt. οὔθ᾿ ... ἔχω διατείνεσθαι = laysa ʿindī mā aqḍī bihī
   ἐγὼ δ᾿ οὔθ᾿ ὡς ἔστιν (sc. ἀθάνατος ἡ ψυχὴ ut intell. Arab.) οὔθ᾿ ὡς οὐκ ἔστιν ἔχω διατείνεσθαι Galen An. virt. 36.16 = wa-ammā anā fa-laysa ʿindī mā aqḍī bihī annahā (sc. al-nafsa) ġayru mayyitatin wa-lā annahā laysat ka-ḏālika 12.19
  • ἔχω (verb) Galen An. virt.
   ἀπόδειξιν δ’ οὐδεμίαν ἔχω λέγειν αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ γιγνώσκειν με τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς ὁποία τίς ἐστιν Galen An. virt. 38.20 = min ġayri an yakūna ʿindī ʿalā ḏālika šay’un mina l-burhāni wa-ḏālika li-annī laysa aʿrifu ǧawhara l-nafsi kayfa ṭabīʿatuhū 14.14
  • ἔχω (verb) Ps.-Plut. Placita kāna bāqiyan ʿinda
 11. ἕωθεν
 12. ἡμεῖς
 13. κατά
 14. μηδαμοῦ
 15. οὕτως
 16. παρά
 17. πολέμιος
 18. πρός
 19. προσίστημι
 20. προσλαμβάνω
 21. τάσσω
 22. τότε
 23. ὑπὸ
 24. ὑπόρρυσις
 25. ὥστε
  • ὥστε (conjunction) Galen An. virt. ὥστε πως ... ἔσται = yaǧibu ʿinda ḏālika an yakūna
   ὥστε πως καὶ ἡ τῆς ψυχῆς οὐσία κρᾶσίς τις ἔσται τῶν τεττάρων εἴτε ποιοτήτων ... εἴτε σωμάτων Galen An. virt. 37.20 = wa-yaǧibu ʿinda ḏālika an yakūna ǧawharu l-nafsi mizāǧan mā min hāḏihi l-arbaʿi llatī in šāʾa aḥadun an yaqūla innahā kayfiyyātun ... wa-in šāʾa an yaqūla innahā aǧrāmun ḏawātu kayfiyyatin 13.20

Translation process scheme for عند

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest