Lookup cumulative lexical entry: على

 1. adverb
  • adverb Arist. Poet. ἑτέρως = ʿalā aḥwālin muḫtalifatin
   διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν ... ἢ τῷ ἑτέρως ... Arist. Poet. 1, 1447a17 = wa-aṣnāfuhā ṯalaṯatun ... wa-ammā an taǧrā ʿalā aḥwālin muḫtalifatin ... 220.10
  • adverb Arist. Poet. ὁμοίως = ʿalā miṯālin wāḥidin
   αἴτιον δὲ καὶ τούτου, ὅτι τὸ μανθάνειν οὐ μόνον τοῖς φιλοσόφοις ἥδιστον ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως Arist. Poet. 4, 1448b14 = wa-l-ʿillatu fī ḏālika hiya hāḏihī wa-hiya anna ... bāba l-taʿlīmi laysa innamā huwa laḏīḏan li-faylasūfin faqaṭ lākin li-hāʾulāʾi l-uḫari ʿalā miṯālin wāḥidin 224.22
  • adverb Arist. Poet. τὸν τρόπον = ʿalā ǧihatin
   διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν ... μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον (sc. μιμεῖσθαι) Arist. Poet. 1, 1447a17 = wa-aṣnāfuhā ṯalaṯatun wa-ḏālika ammā an takūna tašabbuhun ... wa-ḥikāyatun ... lā ʿalā ǧihatin wāḥidatin 220.10
  • adverb Arist. Poet. χωρίς = ʿalā l-infirāḍi
   ἅπασαι μὲν (sc. τέχναι) ποιοῦνται τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ καὶ λόγῳ, τούτοις δ' ἢ χωρὶς ἢ μεμιγμένοις Arist. Poet. 1, 1447a23 = wa-ǧamīʿuhā (sc. ǧamīʿu l-ṣināʿāti) yaʾtī bi-l-tašabbuhi wa-l-ḥikāyati bi-l-laḥni wa-l-qawli wa-l-naẓmi wa-ḏālika yakūnu ammā ʿalā l-infirāḍi wa-ammā ʿalā ǧihati l-iḫtilāṭi 220.13
  • adverb Ps.-Plut. Placita ἀναλόγως = ʿalā tilka l-munāsabati
 2. participium coniunctum
  • participium coniunctum Arist. Poet. τούτοις ... μεμιγμένοις = ʿalā ǧihati l-iḫtilāṭi
   ἅπασαι μὲν (sc. τέχναι) ποιοῦνται τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ καὶ λόγῳ, τούτοις δ' ἢ χωρὶς ἢ μεμιγμένοις Arist. Poet. 1, 1447a23 = wa-ǧamīʿuhā (sc. ǧamīʿu l-ṣināʿāti) yaʾtī bi-l-tašabbuhi wa-l-ḥikāyati bi-l-laḥni wa-l-qawli wa-l-naẓmi wa-ḏālika yakūnu ammā ʿalā l-infirāḍi wa-ammā ʿalā ǧihati l-iḫtilāṭi 220.14
 3. ἀδικέω
 4. ἀεί
 5. αἰσθητήριον
 6. ἀκολουθία
 7. ἁλμυρός
 8. ἀναδέχομαι
 9. ἀνάλογον
 10. ἀνάλογος
  • ἀνάλογος (adj.) Erat. Cub. dupl. ἀνάλογον = ʿalā nisbatin wāḥidatin
   δεῖ γὰρ ἀνάλογον ἅπαντα αὐξηθῆναι καὶ τὰ πάχη καὶ τὰ μεγέθη Erat. Cub. dupl. 90.23 = wa-ḏālika [kulluhū] nitāǧu [l-nisbati] tuzādu fī ǧamīʿi aǧzāʾihā ziyādatun ʿalā nisbatin wāḥidatin fī ʿiẓamin wa-fī ġilaẓin 153.21
  • ἀνάλογος (adj.) Erat. Cub. dupl. ἀνάλογον = ʿalā hāḏā l-miqdāri
   εἰ μέλλει καὶ ἡ βολὴ ἀνάλογον ἐπαυξηθῆναι Erat. Cub. dupl. 90.26 = allatī tazīdu fī l-quwwati fī l-ramī ʿalā hāḏā l-miqdāri 155.1
 11. ἀναλόγως
 12. ἀναμίξ
 13. ἀπαρεγκλίτως
 14. ἀπό
 15. ἀποφαίνω
 16. ἅπτω
 17. ἄσιτος
 18. ἀφηγέομαι
 19. γάρ
 20. διά
 21. διπλόος
 22. διχῶς
 23. δυστοκέω
 24. ἐγγώνιος
 25. εἰμί
 26. εἰς
 27. ἐκ
 28. ἑκών
 29. ἐλλειπτικῶς
 30. ἐμμελῶς
 31. ἔμπαλιν
 32. ἐμπίπτω
 33. ἐν
  • ἐν (prep.) Artem. Onirocr.
  • ἐν (prep.) Artem. Onirocr.
  • ἐν (prep.) Artem. Onirocr.
  • ἐν (prep.) Erat. Cub. dupl. ἐν συνεχεῖ = ʿalā l-walāʾi
   δεδόσθωσαν δύο ἄνισοι εὐθεῖαι, ὧν δεῖ δύο μέσας ἀνάλογον εὑρεῖν ἐν συνεχεῖ ἀναλογίᾳ, αἱ ΑΕ, ΔΘ Erat. Cub. dupl. 90.31 = naǧʿalu l-ḫaṭayni l-maʿlūmayni, llaḏayni nurīdu an naǧida baynahumā ḫaṭayni munāsibayni lahumā ʿalā l-walāʾi, ġayra mutasāwiyayni, wa-humā AH, DṬ 155.3
  • ἐν (prep.) Hippocr. Off. med.
  • ἐν (prep.) Nicom. Arithm. ἐν ὕφει = ʿalā mā hiyaʿalayhi...mina l-tawālī
  • ἐν (prep.) Nicom. Arithm. τηρεῖ ἐν = yaḥfiẓu ʿalā l-ḥāli
 34. ἐναντίος
 35. ἐξ
 36. ἐξευρίσκω
 37. ἔοικα
 38. ἐπάγω
 39. ἐπαγωγός
 40. ἐπάνω
 41. ἐπί
 42. ἐπιβαίνω
 43. ἐπιβάλλω
 44. ἐπιδείκνυμι
 45. ἐπίδειξις
 46. ἐπίκειμαι
 47. ἐπικυίσκομι
 48. ἐπιμελέομαι
 49. ἐπιπέδως
 50. ἐπιπολή
 51. ἐπιπωμάζω
 52. ἐπιτάφιος
 53. ἐπιτρέπω
 54. ἐρείδω
 55. ἔρχομαι
 56. εὐθέως
 57. εὑρίσκω
 58. ἔχω
 59. ἡγέομαι
 60. ἴσος
 61. καθάπερ
 62. καθολικός
 63. καίτοι
 64. καλέω
 65. κατά
 66. καταδικάζω
 67. καταδίκη
 68. κατάκειμαι
 69. καταρρέω
 70. λαμβάνω
 71. λείπω
 72. λιπαρός
 73. μακρός
 74. μᾶλλον
  • μᾶλλον (adv.) Arist. Eth. Nic. καὶ μᾶλλον ὅσῳ ... = ʿalā anna ...
   καὶ μᾶλλον ὅσῳ τιμιωτέρα καὶ βελτίων ἡ πολιτικὴ τῆς ἰατρικῆς Arist. Eth. Nic. I 13, 1102a20 = ʿalā anna tadbīra l-muduni ašrafu wa-afḍalu min ṣināʿati l-ṭibbi 149.7
 75. μέμφομαι
 76. μετά
 77. νῆστις
 78. οἷος
 79. ὁκόσος
 80. ὁλόκληρος
 81. ὅμοιος
 82. ὁμοίως
 83. ὅμως
  • ὅμως (adv.) Arist. Eth. Nic. ʿalā annahū
   φαίνεται δ' ὅμως καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν προσδεομένη Arist. Eth. Nic. I 8, 1099a31 = ʿalā annahū qad yaẓharu anna l-saʿādata muḥtāǧatun ilā l-ḫayrāti llatī min ḫāriǧin 143.7
 84. ὁράω
 85. ὀρθός
 86. οὐ
 87. οὗτος
 88. οὕτως
 89. πανταχόθεν
 90. παρά
 91. παραγγέλλω
 92. πάρειμι
 93. παρέχω
 94. περί
 95. περιάγω
 96. περιβάλλω
 97. περίγειος
 98. περιγίγνομαι
 99. περικάρδιος
 100. περιλαμβάνω
 101. περιπίπτω
 102. περιποιέω
 103. περιποιητικός
 104. περιτίθημι
 105. προαγορεύω
 106. προκρίνω
 107. πρός
 108. προσβάλλω
 109. προσβολή
 110. προσημαίνω
 111. προστίθημι
 112. πῶς
  • πῶς (adv.) Arist. Poet. ʿalā ayyi sabīlin
   πῶς δεῖ συνίστασθαι τοὺς μύθους Arist. Poet. 1, 1447a9 = ʿalā ayyi sabīlin yanbaġī an tataqawwama l-asmāra wa-l-ašʿāra 220.4
 113. ῥήγνυμι
 114. σίνομαι
 115. σκοπητέον
 116. στρῶμα
 117. συμβεβηκότως
 118. συμφέρω
 119. συνάπτω
 120. συντείνω
 121. σχιδακηδόν
 122. τάξις
 123. τηλικοῦτος
 124. τίμιος
 125. τις
 126. τοιοῦτος
 127. τόπος
 128. ὑπό
 129. ὑποβεβηκότως
 130. ὕπτιος
 131. φυλάσσω
 132. χαλεπῶς
 133. χολώδης
 134. χρήσιμος
 135. χρόνος
 136. χωρίς
 137. ὧδε
 138. ὡς
 139. ὡσαύτως
 140. ὥσπερ
 141. ὥστε

Translation process scheme for على

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest