Lookup cumulative lexical entry: صاحب

 1. genitive
  • genitive (noun) Ps.-Plut. Placita
   κατά γε τοὺς τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας ποιητάς Ps.-Plut. Placita 299a13-4 = ʿalā mā taqūlu l-šuʿarāʾu l-awwalūna aṣḥābu l-qūmūḏiyā l-qadīmati 13.14
 2. ἀθλητής
 3. αἰτία
 4. ἀλλήλων
  • ἀλλήλων (pronoun) Arist. Eth. Nic.
   πρὸς ἄλληλα τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχόντων Arist. Eth. Nic. X 4, 1175a2 = iḍāfatu kulli wāḥidin minhumā ilā ṣāḥibihī ʿalā ḥālin wāḥidatin 545.6
  • ἀλλήλων (pronoun) Arist. Eth. Nic.
   ὁμοίως δὴ διαφέρουσι καὶ αἱ ἡδοναί ... καὶ ἑκάτεραι ἀλλήλων Arist. Eth. Nic. X 5, 1176a3 = wa-ka-ḏālika tanfaṣilu l-laḏḏātu ayḍan ... wa-kullu wāḥidin minhā li-ṣāḥibihī 551.4
  • ἀλλήλων (adj.) Arist. Phys. ἐξ ἀλλήλων = kullu wāḥidin minhumā min ṣāḥibihi
  • ἀλλήλων (pronoun) Nicom. Arithm. πρὸς ἀλλήλους = fī ṣāḥibihi
 5. ἀμφί
 6. ἀνήρ
 7. ἀπό
 8. ἀριθμητικός
 9. βλάπτω
 10. γεωμετρία
 11. γνώριμος
 12. γραφεύς
 13. γυμναστικός
  • γυμναστικός (noun) Hippocr. Aphor. οἱ γυμναστικοί = aṣḥābu l-riyāḍati
   ἐν τοῖσι γυμναστικοῖσιν αἱ ἐπʼ ἄκρον εὐεξίαι σφαλεραί Hippocr. Aphor. I 3 = ḫiṣbu l-badani l-mufriṭu li-aṣḥābi l-riyāḍati ḫaṭirun 2.4
 14. δᾳδοῦχος
 15. δάνειον
 16. δεσπότης
 17. διλοχίτης
 18. δοκέω
 19. δοξάζω
 20. ἑκατοντάρχης
 21. ἐκεῖνος
 22. ἔμπειρος
  • ἔμπειρος (adj.) Arist. Eth. Nic. οἱ ἔμπειροι = aṣḥābu l-taǧāribi
   οἱ γὰρ ἔμπειροι περὶ ἕκαστα κρίνουσιν ὀρθῶς τὰ ἔργα Arist. Eth. Nic. X 9, 1181a19 = fa-inna aṣḥāba l-taǧāribi fī kulli šayʾin allaḏīna yaqḍūna bi-l-ṣiḥḥati ʿalā l-aʿmāli wa-yaʿlamūna bi-ayyi šayʾin takūnu 579.14
 23. ἐν
 24. ἐνόδια
 25. ἐπαινετός
 26. ἐπιδίδωμι
 27. ἐπίσταμαι
 28. ἐργάτης
 29. ἕτερος
 30. εὐδαιμονέω
 31. ἰδιώτης
 32. ἰκτερικός
 33. ἱστοριογράφος
 34. καλλίνικος
 35. κύριος
 36. λεῖος
 37. λογοποιός
 38. λοχαγός
 39. μάθημα
 40. μαθηματικός
 41. μελαγχολικός
 42. μουσικός
 43. ναύκληρος
 44. οἰκόνομος
 45. ὁπλίτης
 46. ὀπτικός
 47. οὐραγός
 48. πανδοκεύς
 49. παραδοξολόγος
 50. περί
  • περί (prep.) Arist. Meteor. οἱ περὶ Ἀναξαγόραν καὶ Δημόκριτον = aṣḥābu Ankisāġūras wa-Dimuqrāṭīs
  • περί (prep.) Arist. Meteor. οἱ περὶ Ιπποκράτην = aṣḥābu Abūqrāṭīs
  • περί (prep.) Galen An. virt. οἱ περὶ Πυθαγόραν τε καὶ Πλάτωνα = aṣḥābu Fīṯāġūras wa-aṣḥābu Aflāṭun
  • περί (prep.) Ps.-Plut. Placita περί c. acc. nom. prop. = aṣḥābu c. nom. prop.
 51. περιπνευμονικός
 52. πικρόχολος
 53. πορνοβοσκός
 54. πρακτικός
 55. πυκτικός
 56. ῥήτωρ
 57. σαλπιγκτής
 58. σημειοφόρος
 59. στρατιώτης
 60. συγγραφεύς
 61. συγκινδυνεύω
 62. συναίρω
 63. τακτικός
 64. ταλαίπωρος
 65. τετράρχης
 66. τέχνη
 67. τις
 68. τοίχαρχος
 69. τραγηματίζω
 70. τραγῳδοποιός
 71. ὑδρωπιάω
 72. φιλόλογος
 73. φυσικός
 74. φυσιογνώμων
 75. φυσιολόγος
 76. χολώδης
 77. ᾠδικός

Translation process scheme for صاحب

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest