Lookup cumulative lexical entry: سبيل

 1. adverb
 2. ἀδύνατος
  • ἀδύνατος (adj.) Arist. Cat. ἀδύνατον εἶναι = fa-yaǧibu ... lā sabīla ilā an
   μὴ οὐσῶν οὖν τῶν πρώτων οὐσιῶν ἀδύνατον τῶν ἄλλων τι εἶναι Arist. Cat. 2b6 = fa-yaǧibu iḏan in lam yakun al-ǧawāhiru l-uwalu allā yakūna sabīlun ilā an yūǧada šayʾun min tilka l-uḫara BN 160b13
  • ἀδύνατος (adj.) Arist. Cat. ἀδύνατον = lā sabīla ilā an
   ἔτι δὲ τῶν ἐν ὑποκειμένῳ ὄντων τὸ μὲν ὄνομα οὐδὲν κωλύει κατηγορεῖσθαί ποτε τοῦ ὑποκειμένου, τὸν δὲ λόγον ἀδύνατον Arist. Cat. 3a17 = wa-ayḍan allatī fī mawḍūʿin fa-laysa māniʿun yamnaʿu min an yakūna smuhā fī-ḥālin min al-aḥwāli yuḥmalu ʿalā mawḍūʿin wa-ammā qawluhā fa-lā sabīla ilā an yuḥmala ʿalayhī BN 162b12
  • ἀδύνατος (adj.) Arist. Phys. ἀδύνατον c. inf. = lā sabīla
   τῶν δ᾿ ἀρχῶν ἀπείρων οὐσῶν καὶ κατὰ πλῆθος καὶ κατ᾿ εἶδος, ἀδύνατον εἰδέναι τὰ ἐκ τούτων Arist. Phys. I 4, 187b11 = wa-iḏā kānati l-mabādiʾu ġayra mutanāhiyatin fī l-ʿadadi wa-fī l-ṣūrati fa-lā sabīla ilā ʿilmi l-ašyāʾi llatī takūnu minhā
 3. ἄλλος
  • ἄλλος (adj.) Porph. Isag. min hāḏā llaḏī naḥnu bi-sabīlihī
   καὶ ἄλλης μείζονος δεομένης ἐξετάσεως Porph. Isag. 1,13 = fa-muḥtāǧun ilā faḥṣin āḫara aǧalla min hāḏā llaḏī naḥnu bi-sabīlihī Ms. Bodl. Marsh 28, 25b
 4. ἀναγκαῖον
  • ἀναγκαῖον (noun) Arist. Cat. οὐκ ἔστιν ἀναγκαῖον εἰδέναι = lā sabīlun ilā
   τίνος γὰρ αὕτη ἡ κεφαλὴ ἢ τίνος ἡ χεὶρ οὐκ ἔστιν ἀναγκαῖον (ἀναγκαῖον cod. B, Arab. ut vid. : om. Minio-Paluello) εἰδέναι ὡρισμένως Arist. Cat. 8b18-19 = wa-ḏālika annahū lā sabīlun ilā an yuʿlama ʿalā l-taḥṣīli raʾsu man hāḏā wa-yadu man hāḏihī BN 169a16
 5. ἀνάλογον
 6. ἀναμίξ
 7. ἀποχρώντως
 8. ἀποχώρισις
 9. διαζεύγνυμι
 10. διαιρέω
 11. εἰμί
 12. ἐν
 13. ἐπιδίδωμι
 14. εὐταξία
 15. ἔφοδος
 16. κατά
 17. κύκλος
 18. μαθηματικός
 19. μεθοδεύω
 20. μέθοδος
  • μέθοδος (noun) Arist. Phys. καὶ περὶ ὧν ποιούμεθα τὴν μέθοδον = wa-fī-mā yaštamilu ʿalayhi hāḏā l-ʿilmu llaḏī naḥnu bi-sabīlihī
   ἡμεῖς δʼ ἐπισκοποῦμεν περὶ τῶν αἰσθητῶν καὶ περὶ ὧν ποιούμεθα τὴν μέθοδον Arist. Phys. III 5, 204b3 = fa-ammā baḥṯunā llaḏī huwa fī l-maḥsūsāti wa-fī-mā yaštamilu ʿalayhi hāḏā l-ʿilmu llaḏī naḥnu bi-sabīlihī fa-...
  • μέθοδος (noun) Arist. Phys.
   ἐπειδὴ τὸ εἰδέναι καὶ τὸ ἐπίστασθαι συμβαίνει περὶ πάσας τὰς μεθόδους, ὧν εἰσὶν ἀρχαὶ ἢ αἴτια ἢ στοιχεῖα Arist. Phys. I 1, 184a10 = lammā kānat ḥālu l-ʿilmi wa-l-yaqīni fī ǧamīʿi l-subuli llatī lahā mabādiʾu aw asbābun aw usṭuqussātun
 21. μετά
 22. μηχανή
 23. νῦν
  • νῦν (adv.) Arist. Phys. οὐδὲν πρὸς τὸν νῦν λόγον = fa-laysa mimmā yadḫulu fī-mā naḥnu bi-sabīlihī
 24. ὁδός
 25. ὁμοιοσχημόνως
 26. οὐδὲν
 27. οὕτως
 28. πάρειμι
 29. πενταγωνισμός
 30. πόρος
 31. πῶς
  • πῶς (adv.) Arist. Poet. ʿalā ayyi sabīlin
   πῶς δεῖ συνίστασθαι τοὺς μύθους Arist. Poet. 1, 1447a9 = ʿalā ayyi sabīlin yanbaġī an tataqawwama l-asmāra wa-l-ašʿāra 220.4
 32. στόλος
 33. συνάπτω
 34. συνημμένως
 35. σύντομος
 36. τάξις
  • τάξις (noun) Nicom. Arithm. τῇ αὐτῇ τάξει καὶ ἀγωγῇ = ʿalā hāḏihi l-sabīli wa-l-niẓāmi
  • τάξις (noun) Nicom. Arithm. τῇ αὐτῇ τάξει καὶ ἀγωγῇ = ʿalā hāḏihi l-sabīli wa-l-niẓāmi
 37. ταύτῃ
 38. τοιοῦτος
 39. τρόπος
 40. τυραννίς
 41. φύσις
 42. ὡς

Translation process scheme for سبيل

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest