Lookup cumulative lexical entry: رأى

 1. dative
 2. future
 3. αἴσθομαι
 4. αἰτιάομαι
 5. ἀκρασία
 6. ἀμφισβητέω
 7. ἀναδέχομαι
 8. ἀναφαίνω
 9. ἀξιόω
 10. ἀξίωμα
 11. ἀπολείπω
 12. ἀποφαίνω
 13. ἆρα
  • ἆρα (particle) Arist. An. post. a-tarā
  • ἆρα (particle) Galen An. virt. ἆρ᾿ οὖν <... ἤ> (?) = a-fa-turā (c. acc.) ... am
   ἆρ᾿ οὖν ὑπὸ μὲν τῆς κατὰ τὸ θερμόν τε καὶ ψυχρὸν κράσεως ὑπαλλάττεσθαι πεφύκασιν αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς Galen An. virt. 42.3 = a-fa-turā quwā l-nafsi yumkinu fīhā l-taġyīru min mizāǧi l-ḥarārati wa-l-burūdati 17.4
 14. ἀρέσκω
 15. αὐτός
 16. ἀφανής
 17. ἀφανίζω
 18. βλέπω
 19. βουλεύω
 20. βούλομαι
 21. γιγνώσκω
 22. γνώμη
 23. γνωμολογέω
 24. γνωρίζω
 25. δείκνυμι
 26. διαδείκνυμι
 27. διαλαμβάνω
 28. διανοέομαι
 29. διάνοια
 30. διατίθημι
 31. δόγμα
 32. δοκέω
 33. δόξα
 34. δοξάζω
  • δοξάζω (act. part.) Arist. Rhet. δοξάζοντες ὀρθῶς = ʿalā ṣawābin fī l-raʾyi
  • δοξάζω (verb) Galen An. virt. δοξάζεται = wa-llaḏī ʿalayhī l-raʾyu fī man kānati hāḏihi ḥāluhū annahū …
   οὐχ ὡς νοσῶν ἀλλ' ὡς ἑκὼν κακὸς <κακῶς> δοξάζεται Galen An. virt. 50.14 = wa-llaḏī ʿalayhī l-raʾyu fī man kānati hāḏihi ḥāluhū annahū insānun sūʾun lā min qibali annahū marīḍu l-nafsi bal min qibali irādatihī 23.11
  • δοξάζω (gerund) Ps.-Arist. Virt. τὸ ... δοξάζειν = muqtanin arāʾin
  • δοξάζω (gerund) Ps.-Arist. Virt. τὸ ... δοξάζειν = al-ahwāʾu ... wa-l-arāʾu
 35. ἐγκρίνω
 36. εἴδω
 37. εἰμί
 38. εἰσάγω
 39. ἑκών
 40. ἐμαυτοῦ
  • ἐμαυτοῦ (pronoun) Galen An. virt. οὐδ' ἐπ' ἐμαυτοῦ μόνου = wa-lam anfarid bi-raʾyī
   οὐδ' ἐπ' ἐμαυτοῦ μόνου βασανίσας τε καὶ πολυειδῶς ἐρευνήσας Galen An. virt. 32.3 = innī lammā faḥaṣtu wa-fattaštu... wa-lam anfarid bi-raʾyī fī l-naẓari fī ḏālika 9.5
 41. ἐμφαίνω
 42. ἔμφασις
 43. ἔνδοξος
 44. ἕξις
 45. ἐπιβλέπω
 46. ἐπιδείκνυμι
 47. ἐπιφαίνω
 48. ἐπιφέρω
 49. εὐβουλία
 50. εὐδοξία
 51. εὐνοέω
 52. εὑρίσκω
 53. ἔφηβος
 54. ἐφοράω
 55. ἔχω
 56. ἡγέομαι
 57. ἡγοῦμαι
 58. θέα
 59. θεάομαι
 60. θέλω
 61. θεορέω
 62. θεωρέω
  • θεωρέω (act. part.) Arist. Eth. Nic. τὸ θεωροῦν = allaḏī yarā
   ἕως ἂν ... τό ... αἰσθητὸν ᾖ οἷον δεῖ καὶ τὸ κρῖνον ἢ θεωροῦν Arist. Eth. Nic. X 4, 1175a1 = mā dāma l-maḥsūsu ʿalā mā yanbaġī wa-llaḏī yaqḍī aw yarā ... 545.4
  • θεωρέω (verb) Arist. Eth. Nic.
  • θεωρέω (verb) Arist. Gener. anim.
  • θεωρέω (verb) Arist. Gener. anim.
  • θεωρέω (act. part.) Arist. Poet.
   διὰ γὰρ τοῦτο χαίρουσι τὰς εἰκόνας ὁρῶντες, ὅτι συμβαίνει θεωροῦντας μανθάνειν Arist. Poet. 4, 1448b16 = fa-li-hāḏā l-sababi yasurrūna iḏā mā hum raʾaw al-ṣuwara wa-l-tamāṯīla min qibali annahū yaʿriḍu annahum yarawna fa-yataʿallamūna 224.23
  • θεωρέω (act. part.) Arist. Poet. θεωροῦντες = iḏā naḥnu raʾaynāhā
   ἃ γὰρ αὐτὰ λυπηρῶς ὁρῶμεν, τούτων τὰς εἰκόνας τὰς μάλιστα ἠκριβωμένας χαίρομεν θεωροῦντες Arist. Poet. 4, 1448b11 = wa-ḏālika anna llatī narāhā wa-yakūnu ruʾyāhā ʿalā ǧihati l-iġtimāmi fa-innā nasurru bi-ṣūratihā wa-tamāṯīlihā ammā iḏā naḥnu raʾaynāhā ka-llatī hiya ašaddu stiqṣāʾan 224.20
  • θεωρέω (pass. part.) Arist. Rhet.
  • θεωρέω (verb) Nicom. Arithm. mā yurā wa-yaẓharu
  • θεωρέω (verb) Nicom. Arithm. allaḏī yurā
  • θεωρέω (verb) Ps.-Plut. Placita θεωρέομαι = ruʾiya
  • θεωρέω (verb) Ps.-Plut. Placita θεωρέομαι = ruʾiya
 63. θεωρητικός
 64. θεωρία
 65. ἰδιογνώμων
 66. κατά
 67. καταλαμβάνω
 68. κατοπτρικός
 69. λέγω
 70. λογίζομαι
 71. νοέω
 72. νομίζω
 73. οἶδα
 74. οἴομαι
 75. ὅραμα
 76. ὁράω
 77. ὄψις
 78. παράδοξος
 79. περιοράω
 80. πότερον
  • πότερον (adv.) Arist. An. post. a-tarā
  • πότερον (adv.) Galen An. virt. πότερον οὖν <... ἤ> (?) = a-fa-turā (c. acc.) ... am
   ἀποκρίνασθέ μοι τοὐντεῦθεν ἐρωτῶντι, πότερον οὖν ὥσπερ τις τύραννος ὁ ποθεὶς οἶνος κελεύει τὴν ψυχήν ... κακῶς. καὶ ... Galen An. virt. 70.16 = fa-aǧībūnī ʿan masʾalatī hāḏihī llatī asʾalukum : a-turā l-šarāba yaʾmuru l-nafsa iḏā šuriba amran qasran ... am ... 37.4
 81. προαίρεσις
 82. πρόκειμαι
 83. προοράω
 84. προσαγορεύω
  • προσαγορεύω (verb) Arist. Phys. yatawahhamu ... yarāhu
   καὶ τὰ παιδία τὸ μὲν πρῶτον προσαγορεύει πάντας τοὺς ἄνδρας πατέρας Arist. Phys. I 1, 184b13 = wa-l-ṣabiyyu yatawahhamu fī awwali amrihī ʿalā kulli raǧulin yarāhu annahū abūhu
 85. προσοράω
 86. σκοπέω
 87. σφετερίζω
 88. σώζω
 89. τηρέω
 90. τις
 91. ὑπάρχω
  • ὑπάρχω (act. part.) Arist. Eth. Nic. ὑπαρχόντων = allatī yurā
   ἀγαπητὸν δ' ἴσως ἐστὶν εἰ πάντων ὑπαρχόντων δι' ὧν ἐπιεικεῖς δοκοῦμεν γίνεσθαι, μεταλάβοιμεν τῆς ἀρετῆς Arist. Eth. Nic. X 9, 1179b19 = wa-ʿasā an yakūna yuḥabbu iḏā kānat lanā ǧamīʿu l-ašyāʾi llatī turā annahā nakūnu [bi-hā] afāḍila an naqtabisa l-faḍīlata 571.13
 92. ὑπολαμβάνω
 93. υποληψις
 94. ὑποπίπτω
 95. ὑποτίθημι
 96. φαίνομαι
 97. φαίνω
 98. φαντασία
 99. φημί
 100. φρονέω
  • φρονέω (act. part.) Arist. Rhet. εὖ φρονῶν = ḏū ṣiḥḥati raʾyin
  • φρονέω (verb) Galen An. virt. yarā ārāʾan
   διὰ τοῦτο κατά τε τὴν περὶ τῶν παθῶν πραγματείαν ἐναντιώτατα φρονεῖ Galen An. virt. 78.3 = wa-min aǧli ḏālika fī kitābihī ʿalā l-ālāmi yarā ārāʾan muḍāddun ... ǧiddan 42.10
  • φρονέω (verb) Galen An. virt. yarā ārāʾan
   διὰ τοῦτο κατά τε τὴν περὶ τῶν παθῶν πραγματείαν ἐναντιώτατα φρονεῖ Galen An. virt. 78.3 = wa-min aǧli ḏālika fī kitābihī ʿalā l-ālāmi yarā ārāʾan muḍāddun ... ǧiddan 42.10
 101. ὡς

Translation process scheme for رأى

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest