Lookup cumulative lexical entry: ذكر

 1. ἄγραφος
 2. αἰδοῖον
 3. αἰτιολογέω
 4. ἀνακηρύσσω
 5. ἀναλαμβάνω
  • ἀναλαμβάνω (verb) Arist. Eth. Nic. aḫaḏa fī iʿādati ḏikrihī
   τί δ᾿ ἐστὶν ... καταφανέστερον γένοιτ᾿ ἂν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀναλαβοῦσιν Arist. Eth. Nic. X 4, 1174a14 = fa-ammā mā hiya ... fa-ḫalīqun an yaṣīra abyana in aḫaḏnā fī iʿādati ḏikrihī mina l-badʾi ayḍan 539.10
 6. ἀναμιμνῄσκω
  • ἀναμιμνῄσκω (verb) Galen An. virt. ἀναμνήσω ... αὐτούς = aḏkaruhum
  • ἀναμιμνῄσκω (verb) Galen An. virt. πρότερον ἀναμνήσας ὃν ... λόγον = badaʾtu bi-ḏikri mā ...
   ἃ τάχ᾿ ἂν ἐφεξῆς εἴποιμι ξύμπαντα πρότερον ἀναμνήσας ὃν ὁ Πλάτων ἔγραψε λόγον Galen An. virt. 42.9 = wa-laʿallī sa-ufaṣṣiluhā laka fī-mā astaʾnifu iḏā anā badaʾtu bi-ḏikri mā waḍaʿa Aflāṭun bi-mā bayyana min raʾyihī 17.7
  • ἀναμιμνήσκω (act. part.) Galen In De off. med. ἀναμιμνήσκων = ḏakartuhu
 7. ἀνανεόομαι
 8. ἀνήρ
 9. ἀνθρήνη
 10. ἀξίωμα
 11. ἀποδίδωμι
 12. ἀποφαίνω
 13. ἄρρεν
  • ἄρρεν (noun) Galen An. virt. τὸ ἄρρεν = al-ḏukūru
   διὸ καὶ ... ἔχει ... διαφορὰν ... πρὸς τὸ θῆλυ τὸ ἄρρεν Galen An. virt. 52.3 = wa-min aǧli ḏālika ṣārat hāḏihi l-faḍīlatu tatabayyanu fī ... l-ḏukūri dūna l-ināṯi 24.17
 14. ἀρρενογονία
 15. ἄρρην
 16. ἀρρητοποιέω
 17. ἀρσενικός
 18. ἄρσην
 19. αὐτός
 20. ἀφορίζω
 21. γεηηητικός
 22. γράφω
 23. διδασκαλία
 24. διδαχή
 25. διέρχομαι
  • διέρχομαι (verb) Galen An. virt.
   ἃς ἁπάσας ἐν ἑτέροις διῆλθον Galen An. virt. 33.4 = qad ḏakartuhā fī mawḍiʿin āḫara 10.2
  • διέρχομαι (verb) Galen An. virt.
   αἰτίαν φησὶν ... τῶν ἄλλων ὧν διῆλθεν Galen An. virt. 58.7 = yurīdu … sababan li-mā ḏakartu mina l-ašyāʾi llatī hiya siwā l-ḫulqi 29.2
 26. εἴρω
  • εἴρω (pass. part.) Arist. Cat. αἱ εἰρημέναι = hāḏihī llatī ḏukirat
  • εἴρω (pass. part.) Arist. Cat. πάντα τὰ εἰρημένα = hāḏihī llatī ḏukirat kulluhā
  • εἴρω (pass. part.) Arist. Cat. τῶν εἰρημένων = allatī ḏukirat
  • εἴρω (pass. part.) Arist. Cat. τῶν εἰρημένων = min haḏihī llatī ḏukirat
  • εἴρω (pass. part.) Arist. Gener. anim. ἅλις τὰ εἰρημενα = wa-qad iktafaynā bi-mā ḏakarnā
  • εἴρω (pass. part.) Arist. Phys. ῥηθείς = allatī ḏakarnāhā
  • εἴρω (verb) Galen An. virt.
  • εἴρω (verb) Galen An. virt.
  • εἴρω (verb) Galen An. virt. ḏakara wa-arāda
   Ἱπποκράτης ... εἴρηκε γὰρ που σφυγμὸν ἅπασαν τῶν ἀρτηριῶν [τὴν] κίνησιν Galen An. virt. 63.14 = wa-ḏālika annahū (sc. Ibuqrāṭ) qad ḏakara fī baʿḍi l-mawāḍiʿi l-nabḍa wa-arāda bi-hī ǧamīʿa ḥarakāti l-širyānāti 32.6
  • εἴρω (pass. part.) Galen An. virt. εἰρημένος
  • εἴρω (pass. part.) Galen An. virt. εἰρημένος
  • εἴρω (pass. part.) Galen An. virt. τὰ εἰρημένα
   τὰ κατὰ τὸ πρῶτον εἰρημένα ..., ὧν τινὰ μὲν ἄντικρυς εἰς ... ἀνάγεται, τινὰ δὲ διὰ μέσων ... Galen An. virt. 54.18 = fa-inna baʿḍa mā ḏakara (sc. Arisṭū) hunāka murtafiʿun ilā ... bi-lā wāsiṭin wa-baʿḍuhū bi-tawassuṭi ... 26.12
  • εἴρω (pass. part.) Galen An. virt. εἰρημένος
  • εἴρω (gerund) Galen An. virt. εἰρήσεσθαι = ḏikruhū
   ἀρχὴ δὲ παντὸς τοῦ μέλλοντος εἰρήσεσθαι λόγου ... Galen An. virt. 32.14-15 = wa-mabdaʾu l-ǧamīʿi l-qawli llaḏī nurīdu ḏikrahū … 9.15
 27. ἐκεῖνος
 28. ἐπιλέγω
 29. ἐπιμιμνῄσκομαι
 30. ἐπιφέρω
 31. ἐρέω
 32. ἐρῶ
  • ἐρῶ (pass. part.) Arist. Eth. Nic. τὰ εἰρημένα
   τὰ ... εἰρημένα περὶ τῆς ἡδονῆς ἐπέλθωμεν Arist. Eth. Nic. X 2, 1172b7 = naʾḫuḏu fī ḏikri l-laḏḏati 531.3
  • ἐρῶ (pass. part.) Arist. Phys. κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον = bi-l-waǧhi llaḏī ḏakarnā
  • ἐρῶ (verb) Galen Med. phil. εἰρημένων = min hāḏihi llatī ḏakarnā
 33. εὐγνωμοσύνη
 34. εὐμνημόνευτος
 35. ἐφοδεύω
 36. θρυλέω
 37. καταριθμέω
 38. κηφήμ
 39. κηφήν
 40. κόρος
 41. κουροτοκέω
 42. λαμβάνω
 43. λέγω
 44. λόγος
 45. μιμνῄσκω
 46. μνεία
  • μνεία (noun) Arist. Phys. διὸ καὶ ὁμῶς γέ πως ἦν ποιητέον αὐτοῖς μνείαν = an yaḏkurahā ūlāʾika ḏikran mā
 47. μνημεῖον
 48. μνήμη
 49. μνημονεύω
 50. μνημονικός
  • μνημονικός (adj.) Galen An. virt.
   συνετώτεροι καὶ μνημονικώτεροι γενόμενοι Galen An. virt. 67.12 = fa-yazdādūna fahman wa-ḏikran 35.4
 51. νικάω
 52. ὅδε
 53. ὄνομα
 54. ὁράω
 55. οὗτος
  • οὗτος (pronoun) Artem. Onirocr. mā ḏakarnā
  • οὗτος (pronoun) Artem. Onirocr. mā ḏakarnā
  • οὗτος (pronoun) Artem. Onirocr. al-ašyāʾu llatī ḏakarnā
  • οὗτος (adj.) Nicom. Arithm. αὗται = allaḏayni ḏakarnāhumā
  • οὗτος (pronoun) Proclus El. theol. ἐκ τούτων = bi-mā ḏakarnā
   ἐκ δὴ τούτων φανερὸν ὅτι ... Proclus El. theol. 21: 24.22 = fa-qadi stabāna l-āna bi-mā ḏakarnā wa-ttaḍaḥa anna … 21.18
  • οὗτος (pronoun) Proclus El. theol. ἐκ τούτων = fī-mā ḏakarnā
   ἐκ δὴ τούτων φανερὸν ὅτι ... Proclus El. theol. 62: 58.30 = fa-qadi stabāna l-āna wa-ṣaḥḥa fī-mā ḏakarnā anna … 62.10
  • οὗτος (pronoun) Proclus El. theol. ἐκ τούτων = mimmā ḏakarnā
   ἐκ δὴ τούτων φανερὸν ὅτι τὸ πρώτως ὂν ἐπέκεινα τῆς ὁλότητός ἐστιν Proclus El. theol. 73: 70.10 = fa-qadi stabāna l-āna mimmā ḏakarnā wa-ṣaḥḥa anna l-huwiyyata l-ūlā arfaʿu wa-aʿammu mina l-kulliyyati 73.14
  • οὗτος (pronoun) Proclus El. theol. ἐκ τούτων = mimmā ḏakarnā
   ἐκ δὴ τούτων φανερὸν ὅτι ... Proclus El. theol. 74: 70.22 = fa-qadi stabāna l-āna mimmā ḏakarnā wa-ṣaḥḥa anna … 74.5
 56. παρά
 57. παραλείπω
 58. παριστορέω
 59. πᾶς
 60. περιγράφω
 61. περιέχω
 62. ποικίλος
 63. πολλάκις
 64. προγράφω
 65. προδείκνυμι
 66. προδηλόω
 67. προδιαλέγομαι
 68. προερέω
 69. προηγέομαι
 70. πρόθεσις
 71. πρόκειμαι
 72. προλέγω
 73. προστίθημι
 74. προτάττω
 75. πρότερος
 76. προφράζω
 77. προχειρίζω
 78. σημειόω
 79. συγκρίνω
 80. συγχέω
 81. ταῦρος
 82. τοιοῦτος
 83. ὑπομιμνήσκω
 84. ὑπόμνησις
 85. φέρω
 86. φημί
 87. φιλοφροσύνη
 88. φράζω
 89. ψεύδω

Translation process scheme for ذكر

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest