Lookup cumulative lexical entry: حال

 1. genitive
  • genitive Proclus El. theol. μερῶν ἐστιν ὅλον = yusammā kulliyyan li-ḥāli l-aǧzāʾi
   πᾶν γὰρ ὅλον μερῶν ἐστιν ὅλον Proclus El. theol. 73: 70.2 = kullu kulliyyin innamā yusammā kulliyyan li-ḥāli l-aǧzāʾi 73.7
 2. ἀγαθός
 3. ἀεί
  • ἀεί (adv.) Ps.-Plut. Placita ʿalā ḥālin wāḥidatin
   ἀεί ... ὅμοια μὲν ἀνατέλλει τοῖς χρώμασιν Ps.-Plut. Placita 295a1 = fī ṣūratin ṯābitatin ʿalā ḥālin wāḥidatin wa-alwānin wāḥidatin 11.5f
 4. αἴδιος
 5. ἀκρασία
 6. ἄλλοτε
 7. ἀμετάβλητος
 8. ἀμφοτέρως
 9. ἀνάλογος
  • ἀνάλογος (adj.) Galen An. virt.
   τὴν αὐτὴν δ' ἔχει διαφορὰν καὶ τῶν ἀνάλογον ὑπαρχόντων πρὸς τὸ αἷμα Galen An. virt. 51.20 = wa-l-ḥālu fī-mā yaqūmu li-sāʾiri l-ḥayawāni maqāmu l-dami ka-l-ḥālu fī l-dami 24.11
 10. αντιφραττω
 11. ἀποδίδωμι
 12. ἀπορία
 13. αὐτός
 14. γάρ
 15. γίγνομαι
 16. γίνομαι
 17. διά
 18. διάθεσις
 19. διάκειμαι
 20. διαρρίπτω
 21. διατίθημι
 22. διαφορά
  • διαφορά (noun) Galen An. virt.
   τὴν αὐτὴν δ' ἔχει διαφορὰν καὶ τῶν ἀνάλογον ὑπαρχόντων πρὸς τὸ αἷμα Galen An. virt. 51.19 = wa-l-ḥālu fī-mā yaqūmu li-sāʾiri l-ḥayawāni maqāmu l-dami ka-l-ḥālu fī l-dami 24.10
 23. διδασκαλία
 24. διό
 25. διόπερ
 26. δυσφορέω
  • δυσφορέω (verb) Arist. Gener. anim. τῶν δε γυναικῶν αἱ πολλαὶ δυσφοροῦσι = fa-ammā akṯaru n-nisāʾi fa-ḥālahunna takūnu siyyʾatu radīʾatu
 27. εἰμί
 28. ἕνεκα
 29. ἐνεργέω
  • ἐνεργέω (verb) Arist. Phys. ὁτὲ μὲν ἐνεργεῖν = an yaqaʿa l-fiʿlu fī ḥālin
   ἐνδέχεται γὰρ ἕκαστον ὁτὲ μὲν ἐνεργεῖν ὁτὲ δὲ μή Arist. Phys. III 1, 201b8 = fa-inna kulla wāḥidin mina l-amrayni mumkinun aʿnī an yaqaʿa l-fiʿlu fī ḥālin wa-allā yaqaʿa fī ḥālin
 30. ἐνοικέω
 31. ἕξις
 32. ἐπακολουθέω
 33. ἕτερος
  • ἕτερος (adj.) Arist. Poet. ἑτέρως = ʿalā aḥwālin muḫtalifatin
   διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν ... ἢ τῷ ἑτέρως ... Arist. Poet. 1, 1447a17 = wa-aṣnāfuhā ṯalaṯatun ... wa-ammā an taǧrā ʿalā aḥwālin muḫtalifatin ... 220.10
 34. εὐδαιμονέω
 35. εὐδαιμονία
 36. εὐημερέω
 37. εὐημερία
  • εὐημερία (noun) Arist. Eth. Nic. ḥusnu l-ḥāli
   δεήσει δὲ καὶ τῆς ἐκτὸς εὐημερίας ἀνθρώπῳ ὄντι Arist. Eth. Nic. X 9, 1178b33 = sa-yaḥtāǧu iḏā kāna insānan ilā ḥusni l-ḥāli l-ḫāriǧiyyi 567.8
 38. εὐθηνέω
 39. εὐθύς
 40. εὐπραγέω
 41. εὐτροφία
 42. ἔχω
 43. ἡδέως
 44. ἠθικός
 45. καθάπερ
 46. καθολικός
 47. κακία
  • κακία (noun) Galen An. virt. fī ḥālin šarruhum fīhā
   αὐτοῖς ἐκείνοις (sc. τοῖς πονηροῖς) ἄμεινόν ἐστι τεθνάναι διεφθαρμένοις οὕτω τὴν ψυχὴν ὡς ἀνίατον ἔχειν τὴν κακίαν Galen An. virt. 74.18 = iḏ kānū mina l-fasādi fī ḥālin šarruhum fīhā [ġayru] qābilin li-l-ʿilāǧi fa-inna l-mawta aṣlaḥu lahum 39.23
 48. καλός
 49. κατά
 50. κατάστασις
 51. καχεξία
 52. κίνδυνος
 53. κουφίζω
 54. κωλύω
 55. λόγος
 56. μέρος
 57. μεταβάλλω
  • μεταβάλλω (verb) Proclus El. theol. mustaḥīlun lā yaṯbutu ʿalā ḥālin wāḥidatin
   μεταβαλεῖ ἄρα καὶ κινήσεται Proclus El. theol. 76: 72.18 = mutaḥarrikun mustaḥīlun lā yaṯbutu ʿalā ḥālin wāḥidatin 76.18
 58. μεταβολή
 59. νεότης
 60. ὁδός
 61. οἵως
 62. ὅμοιος
 63. ὁμοίως
 64. ὁποῖος
 65. ὅπως
 66. οὐδέποτε
 67. οὖν
 68. οὗτος
 69. οὕτω
 70. οὕτως
  • οὕτως (adv.) Arist. An. post. ἀλλ' ἢ ὅσα οὕτως ἔχει πρὸς ἄλληλα = ḏālika fī l-ašyāʾi llatī ḥālu baʿḍihā
  • οὕτως (adv.) Arist. Eth. Nic. ʿalā hāḏihī l-ḥāli
   ἀδιόριστοι οὕτως Arist. Eth. Nic. X 5, 1175b32 = laysa tanfaṣilu minhā ʿalā hāḏihī l-ḥāli 549.16
  • οὕτως (adv.) Arist. Eth. Nic. ʿalā hāḏihī l-ḥāli
  • οὕτως (adv.) Arist. Eth. Nic. ʿalā hāḏihī l-ḥāli
   τὸν δ' οὕτως ἔχοντα πῶς οἷόν τε μεταπεῖσαι; Arist. Eth. Nic. X 9, 1179b28 = wa-man kāna ʿalā hāḏihī l-ḥāli fa-kayfa yumkinu an yuġayyara qunūʿuhū 573.2
  • οὕτως (adv.) Galen Med. phil. bi-hāḏihi l-ḥāli
  • οὕτως (adv.) Galen Med. phil. οὕτω τοὐναντίον = min muḍāddāti ḥālihim li-ḥālihi
  • οὕτως (adv.) Galen Med. phil. οὕτω τοὐναντίον = min muḍāddāti ḥālihim li-ḥālihi
  • οὕτως (adv.) Hippocr. Humor. ʿalā hāḏihi l-ḥāli
   πρὸς γὰρ τὸ κρίσιμον οὕτω συμφέρει Hippocr. Humor. 6.31 = wa-ḏālika li-annahā innamā yuntafaʿu bihā fī l-buḥrāni matā kānat ʿalā hāḏihi l-ḥāli 15.10
  • οὕτως (adv.) Hippocr. Humor. ʿalā miṯāli hāḏihī l-ḥāli
   ὅταν οὖν καὶ ἦρ οὕτως ἀγάγῃ, καὶ ἦρος γίνονται ἴκτεροι Hippocr. Humor. 13.12 = fa-matā kāna l-rabīʿu ayḍan ʿalā miṯāli hāḏihī l-ḥāli ḥadaṯa ayḍan fīhi l-yaraqānu 27.6
 71. παντελής
 72. πάντῃ
  • πάντῃ (adv.) Proclus El. theol. fī ǧamīʿi ḥālātihī
   πάντῃ ἄπειρον ἔσται καὶ κατὰ πᾶν Proclus El. theol. 1: 2.6 = lam takun lahū nihāyatun fī ǧamīʿi ḥālātihī lā fī kulliyyatihī wa-lā fī aǧzāʾihī 1.7
 73. πάντως
 74. πᾶς
 75. πάσχω
  • πάσχω (verb) Arist. Phys.
   εἰ δὲ καὶ ... πέπονθεν Arist. Phys. II 1, 193a18 = fa-in kānati ḥālun ... hiya hāḏihi l-ḥāla
 76. περί
 77. περίοδος
 78. πρόσκτησις
 79. πρόσοδος
 80. πῶς
  • πῶς (adv.) Arist. Cat. πως ἔχειν = hāḏā ʿindahū bi-ḥālin min al-aḥwāli
   κἀκεῖνο οἶδε πρὸς ὃ τοῦτό πως ἔχει Arist. Cat. 8b1 BN 169a4
  • πῶς (adv.) Porph. Isag. τὸ πῶς ἔχω = al-aḥwālu
  • πῶς (adv.) Porph. Isag. τοῦ πῶς ἔχειν = al-aḥwālu
  • πῶς (adv.) Porph. Isag. πῶς ἔχον = kayfa ḥāluhū
 81. ῥύσις
 82. συμβαίνω
  • συμβαίνω (verb) Arist. Phys. ἐπειδὴ ... συμβαίνει = lammā kānat ḥālun ...
   ἐπειδὴ τὸ εἰδέναι καὶ τὸ ἐπίστασθαι συμβαίνει περὶ πάσας τὰς μεθόδους, ὧν εἰσὶν ἀρχαὶ ἢ αἴτια ἢ στοιχεῖα Arist. Phys. I 1, 184a10 = lammā kānat ḥālu l-ʿilmi wa-l-yaqīni fī ǧamīʿi l-subuli llatī lahā mabādiʾu aw asbābun aw usṭuqussātun
 83. συμφωνέω
 84. σύστασις
 85. σχέσις
 86. σχῆμα
 87. τάξις
 88. τίς
 89. τοιόσδε
  • τοιόσδε (pronoun) Alex. An. mant. [Lib. arb.]
  • τοιόσδε (pronoun) Arist. An. post. ᾗ τοιονδὶ ἕκαστον = aw kānat ḥālu
  • τοιόσδε (pronoun) Arist. Phys. τὸ τοιόνδε = mā yušāru ilayhī bi-annahū bi-ḥālin kaḏā
   τὸ μὲν τόδε τι, τὸ δὲ τοσόνδε, τὸ δὲ τοιόνδε Arist. Phys. III 1, 200b27 = wa-min ḏālika mā yušāru ilayhī bi-annahū hāḏā, wa-minhu mā yušāru ilayhī bi-annahū bi-miqdārin kaḏā, wa-minhu mā yušāru ilayhī bi-annahū bi-ḥālin kaḏā 168.5
  • τοιόσδε (pronoun) Hippocr. Humor. bi-hāḏihī l-ḥāli
   ἀκουστέον εἴ τις οἶδε, τοιοῦδε χειμῶνος προγενομένου ... Hippocr. Humor. 18.18 = yanbaġī an tasmaʿa in kāna insānun yaʿlamu annahū matā taqaddama fa-kāna šitāʾun bi-hāḏihī l-ḥāli ... 31.15
 90. τοιοῦτος
  • τοιοῦτος (pronoun) Arist. An. post. τοιαῦτα = hāḏihi ḥāluhā
  • τοιοῦτος (pronoun) Arist. An. post. τοιοῦτον ὃ = ḥāluhā ḥālun
  • τοιοῦτος (pronoun) Arist. An. post. ἀλλα τὴν μὲν δεῖ τοιαύτην εἶναι = bal yaǧibu an takūna ḥālu
  • τοιοῦτος (pronoun) Arist. An. post. καὶ τὸ συμπέρασμα τοιοῦτον = fa-l-natīǧatu ayḍan hāḏihi ḥāluhā
  • τοιοῦτος (pronoun) Arist. An. post. ὁ δὲ τοιοῦτος λόγος ἅπας = wa-kullu qawlin hāḏihi ḥāluhu
  • τοιοῦτος (pronoun) Arist. Poet. οἱ τοιοῦτοι = man kānat ḥāluhū fī ḏālika
   ἤτοι βελτίονας ἢ καθ' ἡμᾶς ἢ χείρονας ἢ καὶ τοιούτους Arist. Poet. 2, 1448a5 = immā l-afāḍilu minnā wa-immā l-arāḏilu wa-immā man kānat ḥāluhū fī ḏālika 222.13
  • τοιοῦτος (adj.) Artem. Onirocr.
  • τοιοῦτος (pronoun) Artem. Onirocr. ḥālahu
  • τοιοῦτος (pronoun) Hippocr. Humor. ḥāluhū .. hāḏihī l-ḥāli
   καὶ εἰ ... ἐπὶ πλέον τὸ ἔτος ... τὴν κατάστασιν ἐποίησε τοιαύτην ... Hippocr. Humor. 18.8 = fa-in kānati l-sanatu innamā ṣayyirati ḥāla l-hawāʾi ... li-anna ḥālahū ʿalā l-akṯari hāḏihī l-ḥāli 31.8
  • τοιοῦτος (pronoun) Hippocr. Humor. ʿalā hāḏihi l-ḥāli
  • τοιοῦτος (pronoun) Hippocr. Humor. bi-hāḏihī l-ḥāli
   εἰ μὲν ἐπὶ πλέον τὸ ἔτος τοιοῦτον ἐὸν τὴν κατάστασιν ἐποίησε τοιαύτην, ἐπὶ πλέον καὶ τὰ νουσήματα τοιαῦτα καὶ μᾶλλον ἰσχυρότερα Hippocr. Humor. 18.9 = in kānati l-sanatu innamā ṣayyirati ḥāla l-hawāʾi bi-hāḏihī l-ḥāli li-anna ḥālahū ʿalā l-akṯari hāḏihī l-ḥāli fa-inna l-amrāḍa takūnu kaṯīran bi-hāḏihī l-ḥāli wa-ašadda 31.9
  • τοιοῦτος (pronoun) Hippocr. Humor. bi-hāḏihī l-ḥāli
   εἰ ... τὸ ἔτος τοιοῦτον ... Hippocr. Humor. 18.8 = in kānati l-sanatu ... bi-hāḏihī l-ḥāli ... 31.8
  • τοιοῦτος (pronoun) Hippocr. Humor. ἐπὶ τοῖσι τοιούτοισιν = ʿinda amṯāli hāḏihī mina l-aḥwāli
   ἔστιν οἷσιν αἷμα ἀφίεσθαι ἐν καιρῷ ἐπὶ τοῖσι τοιούτοισιν Hippocr. Humor. 20.14 = mina l-abdāni mā yanbaġī an yaḫruǧa minhu l-damu fī waqtihī ʿinda amṯāli hāḏihī mina l-aḥwāli 35.9
  • τοιοῦτος (pronoun) Nicom. Arithm. waṣafnā l-ḥāla fī...wa-kayfa
 91. τρόπος
 92. ὑγιάζω
 93. φαντάζομαι
 94. φυσιόω
 95. φύσις
 96. χάρις
 97. χείρων
 98. χρῆμα
 99. ὧδε
 100. ὡς
  • ὡς (adv.) Arist. Phys. καὶ ὡς θάτερον, καὶ θάτερον = wa-ka-ḥāli aḥadihimā fī ḏālika ka-ḏālika ḥālu l-āḫari fīhi
   καὶ εἰ ὁποτερονοῦν ἄπειρον, καὶ θάτερον, καὶ ὡς θάτερον, καὶ θάτερον Arist. Phys. VI 2, 233a18 = wa-in kāna aḥaduhumā, ayyuhumā kāna, ġayra mutanāhin, kāna l-āḫaru ġayra mutanāhin, wa-ka-ḥāli aḥadihimā fī ḏālika ka-ḏālika ḥālu l-āḫari fīhi 626.7-9
 101. ὡσαύτως
 102. ὥσπερ

Translation process scheme for حال

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest