Lookup cumulative lexical entry: جهة

 1. adverb
  • adverb Arist. Poet. λυπηρῶς = ʿalā ǧihati l-iġtimāmi
   ἃ γὰρ αὐτὰ λυπηρῶς ὁρῶμεν, τούτων τὰς εἰκόνας τὰς μάλιστα ἠκριβωμένας χαίρομεν θεωροῦντες Arist. Poet. 4, 1448b10 = wa-ḏālika anna llatī narāhā wa-yakūnu ruʾyāhā ʿalā ǧihati l-iġtimāmi fa-innā nasurru bi-ṣūratihā wa-tamāṯīlihā ammā iḏā naḥnu raʾaynāhā ka-llatī hiya ašaddu stiqṣāʾan 224.19
 2. genitive
 3. participium coniunctum
  • participium coniunctum Arist. Poet. μεμιγμένοις = ʿalā ǧihati l-iḫtilāṭi
   ἅπασαι μὲν (sc. τέχναι) ποιοῦνται τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ καὶ λόγῳ, τούτοις δ' ἢ χωρὶς ἢ μεμιγμένοις Arist. Poet. 1, 1447a23 = wa-ǧamīʿuhā (sc. ǧamīʿu l-ṣināʿāti) yaʾtī bi-l-tašabbuhi wa-l-ḥikāyati bi-l-laḥni wa-l-qawli wa-l-naẓmi wa-ḏālika yakūnu ammā ʿalā l-infirāḍi wa-ammā ʿalā ǧihati l-iḫtilāṭi 220.14
 4. ἄλλως
 5. ἄμφω
 6. ἀνάληψις
 7. ἀντιστρέφω
 8. ἀντιφατικός
 9. ἀπό
  • ἀπό (prep.) Nicom. Arithm. ἀπὸ πλήθους...ἀπὸ μεγέθους = min ǧihati kammiyyatihi...min ǧihati misāḥatihi
  • ἀπό (prep.) Nicom. Arithm. ἀπὸ πλήθους...ἀπὸ μεγέθους = min ǧihati kammiyyatihi...min ǧihati misāḥatihi
  • ἀπό (prep.) Ps.-Plut. Placita ἀφ᾽ οὗ = min hāḏihi l-ǧihati
 10. ἀποφαντικός
 11. αὐτός
  • αὐτός (pronoun) Ptol. Hypoth. ἐπὶ τὰ ἀυτὰ συντελῶνται = kānati l-ḥarakātu ʿalā tilka l-ǧihāti bi-ʿaynihā
 12. δέ
 13. διχῶς
 14. ἑκατέρωθεν
 15. ἐνθάδε
 16. ἐπί
 17. ἐπιπέδως
 18. ἔτερος
  • ἔτερος (adj.) Arist. An. post. ἐπὶ θάτερα = iḥdā l-ǧihatayni
  • ἕτερος (adj.) Galen An. virt. θάτερον = iḥdā l-ǧihatayni
   μηδ᾿ ἐπικρατούμενον ὑπὸ θατέρου κατὰ μεγάλην ὑπεροχήν Galen An. virt. 45.14 = wa-lā yaġlibu ʿalay ifrāṭu iḥdā l-ǧihatayni ʿalā l-akṯari 19.13
 19. ἴδιος
 20. ἰδίως
 21. κατά
  • κατά (prep.) Arist. An. post. καθ' ὑπερβολὴν = ʿalā ǧihati l-ġinā wa-l-ġazārati
  • κατά (prep.) Galen An. virt. κατά c. acc. = ʿalā ǧihati c. gen.
  • κατά (prep.) Galen An. virt. κατὰ τὸ εἶδος = ʿalā ǧihati l-ṣūrati
   λεγομένης γὰρ οὐσίας καὶ τῆς ὕλης καὶ τοῦ εἴδους καὶ τοῦ συναμφοτέρου τὴν κατὰ τὸ εἶδος οὐσίαν ἀπεφήνατο ψυχὴν ὑπάρχειν Galen An. virt. 45.1 = wa-ḏālika annahū lammā kāna l-ǧawharu yuqālu ʿalā l-hayūlā wa-l-ṣūrati wa-l-ǧismi l-muʾallafi minhumā qaḍā bi-anna l-nafsa ǧawharun ʿalā ǧihati l-ṣūrati 19.4
  • κατά (prep.) Galen An. virt. κατ᾽ ἐξοχήν = min ǧihati l-ġālibi ʿalayhā
  • κατά (prep.) Galen An. virt. κατ᾽ ἐξοχήν = min ǧihati l-ġālibi ʿalayhī
  • κατά (prep.) Galen An. virt. κατ᾽ ἐξοχήν = min ǧihati l-ġalabati
  • κατά (prep.) Nicom. Arithm. κατὰ σωρείαν = ʿalā ǧihati l-iǧtimāʿi
  • κατά (prep.) Nicom. Arithm. καθ' ὁμωνυμίαν = ʿalā ǧihati l-mušārakati fī l-ismi
  • κατά (prep.) Nicom. Arithm. οὐ κατὰ μετοχήν = lā ʿalā ǧihati l-mušārakati
  • κατά (prep.) Nicom. Arithm. οὐ κατὰ μετοχὴν = lā ʿalā ǧihati l-mušārakati fī ḏālika
  • κατά (prep.) Nicom. Arithm. καθ' ὑποδιαίρεσιν = ʿalā ǧihati l-tafṣīli
  • κατά (prep.) Nicom. Arithm. κατὰ τὸ διεζευγμένον = ʿalā ǧihati l-infiṣāli
  • κατά (prep.) Ps.-Plut. Placita κατὰ τοῦτο = ʿalā hāḏihi l-ǧihati
 22. κοινός
 23. κοινῶς
 24. μέν
 25. μέρος
 26. μεσημβρινός
 27. μοναχῶς
 28. ὅθεν
 29. ὅμοιος
 30. ὁπόθεν
 31. ὅπου
 32. οὗτος
  • οὗτος (pronoun) Nicom. Arithm. παρὰ ταῦτα = ġayru hātayni l-ǧihatayni
  • οὗτος (pronoun) Nicom. Arithm. παρὰ τοῦτο = min hāḏihi l-ǧihati
  • οὗτος (pronoun) Proclus El. theol. ταύτῃ = ʿalā hāḏihi l-ǧihati
   μετέχει ἄρα τοῦ ἑνὸς ταύτῃ ᾗ πάσχει τὸ ἓν γενέσθαι Proclus El. theol. 3: 4.6 = fa-in kāna ḏālika ka-ḏālika fa-l-wāḥidu iḏan fī l-ašyāʾi aṯarun wa-fiʿlun fa-ʿalā hāḏihi l-ǧihati yūǧadu l-wāḥidu fī l-ašyāʾi 3.5
 33. οὕτως
 34. πανταχόθεν
 35. πάντῃ
 36. παρά
 37. πᾶς
  • πᾶς (adj.) Arist. Mag. mor. πάντῃ καὶ πάντως = fī ǧamīʿi ǧihātihi wa ilā kulli wāḥidin
 38. περί
 39. περίστασις
 40. πῄ
 41. ποσαχῶς
 42. πῶς
 43. συμβεβηκότως
 44. τόπος
 45. τριχῶς
 46. τρόπος
 47. ὑποβεβηκότως
 48. ὡς

Translation process scheme for جهة

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest