Lookup cumulative lexical entry: جعل

 1. αἰτιάομαι
  • αἰτιάομαι (verb) Arist. Phys. ǧaʿala sababan
   εἰσὶ δέ τινες οἳ καὶ τοὐρανοῦ τοῦδε καὶ τῶν κόσμων πάντων αἰτιῶνται τὸ αὐτόματον Arist. Phys. II 4, 196a25 = wa-qad ǧaʿala qawmun āḫaru sababa hāḏā l-samāʾi wa-l-ʿawālimi kullihā tilqāʾa anfusihā
  • αἰτιάομαι (gerundive) Galen An. virt. αἰτιατέον = yanbaġī an naǧʿala ... sababan
 2. ἀναγράφω
 3. ἀνακτέον
 4. ἀναπλάσσω
 5. ἀνατίθημι
 6. ἀνταποδίδωμι
 7. ἀντιδιαιρέω
 8. ἀποβλέπω
 9. ἀποδίδωμι
 10. ἀπονέμω
 11. ἀποφαίνω
 12. γίγνομαι
 13. γίνομαι
 14. γράφω
 15. δημιουργέω
 16. διαιρέω
 17. δίδωμι
 18. διείρω
 19. δωρέω
 20. εγεραννυμι
 21. εγκεραννυμι
 22. εἰμί
 23. εἶπον
  • εἶπον (verb) Arist. Phys. εἴπωμεν = naǧʿalu kalāmanā
   πρῶτον μὲν οὖν ὑπὲρ τῆς φορᾶς εἴπωμεν Arist. Phys. VII 2, 243a10 (textus alter) = fa-l-naǧʿalu kalāmanā awwalan fī l-nuqlati 746.11
 24. ἐκλαμβάνω
 25. ἐμβάλλω
 26. ἐνίσταμαι
  • ἐνίσταμαι (verb) Ps.-Plut. Placita ǧaʿala btidāʾa
   τετελεκὼς τοίνυν τὸν περὶ ἀρχῶν καὶ στοιχείων καὶ τῶν συνεδρευόντων αὐτοῖς λόγον τρέψομαι πρὸς τὸν περὶ τῶν ἀποτελεσμάτων ἀπὸ τοῦ περιεκτικωτάτου πάντων ἐνστησάμενος Ps.-Plut. Placita 327a5-6 = innī lammā atmamtu l-qawla fī l-mabādiʾi wa-l-usṭuqussāti wa-mā yatbaʿuhā ntaqaltu ilā mā kuwwina ʿanhā wa-ǧaʿaltu btidāʾa ḏālika mina l-šayʾi l-muḥdiqi llaḏī huwa fī ġāyati l-sumūwi 24.10
 27. ἐντίθημι
 28. ἐξετάζω
 29. ἐπανέχω
 30. ἐπέχω
 31. ἐπιδέω
 32. ἐπισκιάζω
 33. ἐπιτίθημι
 34. ἐργάζομαι
 35. Ἑρμῆς
 36. ἔρχομαι
 37. ἐφαρμόζω
 38. ἔχω
 39. ἡγέομαι
 40. θεωρέω
  • θεωρέω (gerund) Arist. Phys. θεωρῆσαι = ǧaʿala naẓrahū
   τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ὑποληπτέον εἶναι τοῦ φυσικοῦ θεωρῆσαι Arist. Phys. IV 6, 213a12 = yanbaġī an taʿlama anna min ḥaqqi ṣāḥibi l-ṭabīʿati an yaǧʿala naẓrahū
  • θεωρέω (gerundive) Arist. Phys. θεωρητέον = qad yanbaġī an naǧʿala naẓaranā fīhā
   ὡς ἂν εἰ περὶ σιμότητος σκοποῖμεν τί ἐστιν, οὕτω θεωρητέον Arist. Phys. II 2, 194a14 = fa-qad yanbaġī an naǧʿala naẓaranā fīhā ka-naẓarinā fī l-afṭasi mā huwa law kāna baḥṯunā ʿanhu 93.14
 41. κάνθαρος
 42. κατασκευάζω
 43. κατεργάζομαι
 44. κεῖμαι
  • κεῖμαι (verb) Erat. Cub. dupl.
   καὶ κείσθω ἐπί τινος εὐθείας τῆς ΕΘ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΑΕ Erat. Cub. dupl. 92.1 = wa-naǧʿalu ḫaṭṭa ṬH qāʾiman ʿalā AH ʿalā zāwiyatin qāʾimatin 155.4
  • κεῖμαι (verb) Eucl. El. κείσθω = naǧʿalu
 45. κοσκινόμαντις
 46. κρίνω
 47. λέγω
 48. λήκυθος
 49. μετάλεψις
 50. μονοσιτέω
 51. νεκυόμαντις
 52. νοέω
 53. ξυστροφύλαξ
 54. ὁρίζω
 55. ὁρμάω
 56. περιβάλλω
 57. πλάσσω
 58. ποιέω
 59. προοιμιάζομαι
 60. προσέχω
 61. πρόσκειμαι
 62. προστίθημι
 63. προχειρίζω
 64. σημαίνω
 65. σκέπτομαι
 66. στομόω
 67. συμβάλλω
 68. συνίστημι
 69. τάσσω
 70. τίθημι
 71. ὑποκεῖμαι
 72. ὑποτίθημι
 73. φέρω
  • φέρω (verb) Arist. Rhet. Impers.; εἰς ἀδοξίαν φέρειν = ǧa‘ala l-mar’a ġayra maḥmūdin
 74. φιλάνθρωπος
 75. φορέω
 76. φυλάττω
  • φυλάττω (verb) Galen An. virt. ἐφύλαττον = yaḥfaẓūnahu wa-yaǧʿalūna fiṭnatahum fīhi
   ὡς, εἴ γ' ὄντως ἐφιλοσόφουν, ἐφύλαττον ἂν Galen An. virt. 75.22 = wa-ḏālika li-annahum law kānū yatafalsafūna ʿalā l-ḥaqīqati la-kāna llaḏī kāna yaḥfaẓūnahu wa-yaǧʿalūna fiṭnatahum fīhi 40.22
 77. φωτίζω
 78. χειροσκόπος

Translation process scheme for جعل

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest