Lookup cumulative lexical entry: تشبيه

 1. μεταφορά
 2. μιμέομαι
 3. μίμημα
 4. μίμησις
  • μίμησις (noun) Arist. Poet. ḥikāyatun wa-tašbīhun
   οὐχ ὡς κατὰ τὴν μίμησιν ποιητὰς ἀλλὰ κοινῇ κατὰ τὸ μέτρον προσαγορεύοντες Arist. Poet. 1, 1447b15 = wa-laysa ka-llatī yaʿmalūna l-šiʿra llatī hiya bi-l-ḥikāyati wa-l-tašbīhi lākinna llatī yulaqqibūnahā l-muštarikata fī awzānihā 222.1
  • μίμησις (noun) Arist. Poet. tašbīhun wa-ḥikāyatun
   εἴ τις διὰ τριμέτρων ... ποιοῖτο τὴν μίμησιν Arist. Poet. 1, 1447b13 = in ǧaʿala l-insānu tašbīhahū wa-ḥikāyatahū bi-l-awzāni l-ṯulāṯiyyati 220.20
 5. μῖμος
  • μῖμος (noun) Arist. Poet. ḥikāyatun wa-tašbīhun
   οὐδὲν γὰρ ἂν ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος καὶ Ξενάρχου μίμους καὶ τοὺς Σωκρατικοὺς λόγους Arist. Poet. 1, 1447b10 = wa-ḏālika annahū laysa lanā an nusammiya bi-māḏā yušāriku ḥikāyātu wa-tašbīhātu l-šāʿiri Sūfruna wa-Kasānarḫusa wa-l-aqāwīlu l-mansūbatu ilā Suqrāṭa 220.19
 6. ὁμοιότης
  • ὁμοιότης (noun) Arist. Phys. καθ’ ὁμοιότητα μέν τινα = fīhi baʿḍu l-tašbīhi
   καθ' ὁμοιότητα μέν τινα λέγοντες, οὐ μέντοι κυρίως Arist. Phys. III 6, 207a4 = wa-qawluhum hāḏā fīhi baʿḍu l-tašbīhi illā annahū laysa ʿalā l-taḥqīqi
  • ὁμοιότης (noun) Arist. Phys. καθ’ ὁμοιότητα = ʿalā ṭarīqi l-tašbīhi
 7. ὑπόκρισις

Translation process scheme for تشبيه

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest