Lookup cumulative lexical entry: استعمل

 1. ἀδικέω
 2. ἀξιόχρεως
 3. ἀπολαμβάνω
 4. ἄρχω
 5. ἀστραγαλόμαντις
 6. βουλεύομαι
 7. βουλεύω
 8. γεωμετρικός
  • γεωμετρικός (adj.) Arist. Eth. Nic. οἱ γεωμετρικοί = allaḏīna yastaʿmilūna l-misāḥata
   γεωμετρικοὶ γίνονται οἱ χαίροντες τῷ γεωμετρεῖν Arist. Eth. Nic. X 5, 1175a32 = allaḏīna yastaʿmilūna l-misāḥata wa-yafraḥūna bi-an yamsaḥū 547.9
 9. γυμνάζω
 10. διά
  • διά (prep.) Nicom. Arithm. διὰ τῶν τριῶν προσταγμάτων = istuʿmilat al-waṣāyā
 11. διαιρέω
 12. διαλέγω
 13. δράω
 14. ἐμέω
 15. ἐνεργέω
  • ἐνεργέω (verb) Arist. Eth. Nic.
   ἐνεργεῖ ... οἷον ὁ ... μουσικὸς τῇ ἀκοῇ περὶ τὰ μέλη Arist. Eth. Nic. X 4, 1175a14 = yafʿalu … ka-l-mūsīqūs llaḏī yastaʿmilu l-samʿa fī l-alḥāni 545.13
 16. ἐνθυμέομαι
 17. ἐπιβάλλω
 18. ἐπίκτητος
 19. ἐπιτηδεύω
 20. ἐργαστήριον
 21. ἐρίζω
 22. ἐσθίω
 23. εὑρίσκω
 24. εὔχρηστος
 25. θεωρέω
  • θεωρέω (verb) Arist. Eth. Nic. yastaʿmilu l-raʾya
  • θεωρέω (gerund) Arist. Eth. Nic. τὸ θεωρῆσαι = yustaʿmalu l-raʿyu
   οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς πρακτοῖς τέλος τὸ θεωρῆσαι ἕκαστα καὶ γνῶναι Arist. Eth. Nic. X 9, 1179b1 = laysa fī-mā yufʿalu tamāmun an yustaʿmala l-raʿyu fī kullihā wa-an yaʿlama 571.1
 26. θεώρημα
 27. καταχράομαι
 28. κενεαγγέω
 29. κοινωνέω
 30. λαμβάνω
 31. λέγω
 32. λούω
 33. μακεδονικός
 34. μάντις
 35. μείγνυμι
 36. μέτειμι
  • μέτειμι (act. part.) Arist. An. post. καὶ ἡ χρῆσις γίνεται...τοῖς οὕτω μετιοῦσι = wa-qad yantafaʿu bihi...allaḏīna yastaʿmilūna
 37. μιμέομαι
  • μιμέομαι (verb) Arist. Poet.
   οἷον ἡ τῶν συρίγγων αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ [μιμοῦνται] χωρὶς ἁρμονίας καὶ ἡ τῶν ὀρχηστῶν Arist. Poet. 1, 1447a26 = miṯālu ḏālika ṣināʿatu l-ṣafari tastaʿmilu l-laḥna l-wāḥida bi-ʿaynihī min ġayri taʾlīfin wa-ṣināʿatu adāti l-raqṣi ayḍan 220.15
 38. μιμητικός
  • μιμητικός (adj. sup.) Arist. Poet. μιμητικώτατόν ἐστι = yušbihu wa-yastaʿmilu l-muḥākāta akṯaru
   καὶ τούτῳ διαφέρουσι τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι μιμητικώτατόν ἐστι καὶ τὰς μαθήσεις ποιεῖται διὰ μιμήσεως τὰς πρώτας Arist. Poet. 4, 1448b7 = wa-hāḏā mimmā yuḫālifu bihī l-nāsu l-ḥayawānāta l-uḫara min qibali anna l-insāna yušbihu wa-yastaʿmilu l-muḥākāta akṯara wa-yatatalmaḏu wa-yaǧʿalu l-talmaḏāta bi-l-tašbīhi wa-l-muḥākāta li-l-ašyāʾi l-mutaqaddimati wa-l-awāʾili 224.16
 39. ὀνομάζω
  • ὀνομάζω (gerund) Galen An. virt. ὀνομάζειν
   ὀνομάζειν ἔθος αὐτῷ Galen An. virt. 35.5 = ʿādatuhū an yastaʿmila haḏā l-isma aḥyānan 11.16
 40. παραλαμβάνω
 41. παρασκευάζω
 42. παρατίθημι
 43. πλεονεκτικός
 44. ποιέω
 45. πολύχρηστος
 46. πραγματεύομαι
 47. πράσσω
  • πράσσω (verb) Arist. Eth. Nic.
   δίκαια ... καὶ ἀνδρεῖα καὶ τὰ ἄλλα ... πρὸς ἀλλήλους πράττομεν Arist. Eth. Nic. X 8, 1178a11 = al-afʿālu l-ʿādilatu wa-naǧdiyyatu wa-sāʾiru l-aʿmāli llatī nastaʿmiluhā fī-mā baynanā 563.7
  • πράσσω (gerund) Galen An. virt. τοῦτ' ἐοίκασι ... πρᾶξαί = kānū yastaʿmilūna ḏālika
  • πράσσω (verb) Ps.-Arist. Div. οῦ πράττομεν = fa-naḥnu lā nastaʿmiluhumā
 48. προδιεργάζομαι
  • προδιεργάζομαι (verb) Arist. Eth. Nic.
   ἀλλὰ δεῖ προδιειργάσθαι τοῖς ἔθεσι τὴν τοῦ ἀκροατοῦ ψυχὴν πρὸς τὸ καλῶς χαίρειν καὶ μισεῖν, ὥσπερ γῆν τὴν θρέψουσαν τὸ σπέρμα Arist. Eth. Nic. X 9, 1179b24 = bal yanbaġī an takūna nafsu llaḏī yastamiʿu l-taʿlīma qadi stuʿmilat bi-l-ʿādati li-tuḥibba wa-tubġiḍa niʿimman, ka-maḥabbati l-arḍi l-zarʿa llaḏī turabbīhi 571.16
 49. προστίθημι
 50. προσχράομαι
 51. προσχρημαι
 52. προφροντίζω
 53. φιλοσοφητέον
 54. χράομαι
  • χράομαι (pass. part.) Alex. An. mant. [Lib. arb.] χρώμενος
  • χράομαι (verb) Arist. Poet.
   εἰσὶ δέ τινες αἳ πᾶσι χρῶνται τοῖς εἰρημένοις, λέγω δὲ οἷον ῥυθμῷ καὶ μέλει καὶ μέτρῳ Arist. Poet. 1, 1447b24 = wa-qad yūǧadu qawmun yastaʿmilūna ǧamīʿa llatī wuṣifat miṯālu ḏālika fī l-laḥni wa-l-ṣawti l-ḥalwā wa-l-awzāni 222.7
  • χράομαι (pass. part.) Arist. Poet. χρώμενος
   οἷον ἁρμονίᾳ μὲν καὶ ῥυθμῷ χρώμεναι μόνον ἥ τε αὐλητικὴ καὶ ἡ κιθαριστικὴ Arist. Poet. 1, 1447a23 = miṯālu ḏālika awlīṭīqī wa-ṣināʿatu l-ʿīdāni fa-innahumā tastaʿmilāni l-laḥna wa-l-taʾlīfa faqaṭ 220.14
  • χράομαι (pass. part.) Arist. Poet. χρώμενος = bi-an tastaʿmila
   καὶ τούτοις εἴτε μιγνῦσα μετ' ἀλλήλων εἴθ' ἑνί τινι γένει χρωμένη τῶν μέτρων Arist. Poet. 1, 1447b8 = hiya hāḏihī immā wa-hiya muḫliṭatun wa-immā bi-an tastaʿmila ǧinsan wāḥidan wa-bi-l-awzāni 220.18
  • χράομαι (verb) Galen An. virt.
  • χράομαι (pass. part.) Galen An. virt. χρώμενος
   κατὰ μέντοι τήνδε τὴν ῥῆσιν ἔτι τῷ παλαιῷ τρόπῳ τῆς ἑρμηνείας χρώμενος 63.16 = wa-ammā fī hāḏā l-kalāmi fa-innahu staʿmala l-ʿādata l-qadīmata 32.8
  • χράομαι (gerund) Hippocr. Aer. χρέεσθαι
  • χράομαι (verb) Hippocr. Aphor.
   καὶ τῇ ἐσχάτως λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρῆσθαι Hippocr. Aphor. I 7 = fa-yaǧibu ḍarūratun an yastaʿmala fīhi l-tadbīru llaḏī fī l-ġāyati l-quṣwā 4.2
  • χράομαι (verb) Ps.-Plut. Placita
 55. χράω
 56. χρεία
  • χρεία (noun) Erat. Cub. dupl. εἰς χρείαν πεσεῖν
   χειρουργῆσαι δὲ καὶ εἰς χρείαν πεσεῖν μὴ δύνασθαι πλὴν ἐπὶ βραχύ τι Erat. Cub. dupl. 90.9 = lā yumkinu an yuḫraǧa bi-l-fiʿli wa-an yastaʿmila mā ḫalā šayʾan yasīran ʿamilahū 153.6
 57. χρήσιμος
 58. χρῆσις
 59. χρηστέον
 60. χρηστικός
 61. χρώμενος

Translation process scheme for استعمل

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest