Lookup cumulative lexical entry: اراد

 1. ἀγαπητός
  • ἀγαπητός (adj.) Arist. Eth. Nic. ἀγαπητόν
   τοῖς δ' ἀπείροις ἀγαπητὸν τὸ μὴ διαλανθάνειν Arist. Eth. Nic. X 9, 1181a21 = wa-ammā llaḏīna lā taǧribata lahum fa-yurādu minhum an lā yaḫfā ʿanhum 581.2
 2. ἅλις
 3. ἀλλά
 4. ἀστοχέω
 5. βούλομαι
 6. γάμος
 7. δανειστής
 8. δέω
 9. διαπορέω
 10. διαφεύγω
 11. διώκω
 12. ἐθέλω
 13. εἰμί
 14. εἴρω
  • εἴρω (gerund) Galen An. virt. εἰρῆσθαι
   ἐρωτητέον αὐτόν (sc. Ἀριστοτέλην) ... πότερον τὴν μορφὴν εἶδος εἰρῆσθαι πρὸς αὐτοῦ νοήσωμεν Galen An. virt. 37.8 = wa-yanbaġī ... an yusʾala (sc. Arisṭāṭālīs) ... a-yufhamu min hāḏā l-qawli annahū arāda l-ṣūrata 13.11
  • εἴρω (verb) Galen An. virt. εἴρηκα
  • εἴρω (pass. part.) Galen An. virt. εἰρησόμενος = urīdu
  • εἴρω (verb) Galen An. virt. εἴρηκα = ḏakara wa-arāda
   Ἱπποκράτης ... εἴρηκε γὰρ που σφυγμὸν ἅπασαν τῶν ἀρτηριῶν [τὴν] κίνησιν Galen An. virt. 63.14 = wa-ḏālika annahū (sc. Ibuqrāṭ) qad ḏakara fī baʿḍi l-mawāḍiʿi l-nabḍa wa-arāda bi-hī ǧamīʿa ḥarakāti l-širyānāti 32.7
 15. ἑκών
  • ἑκών (adj.) Galen An. virt.
   οὐχ ὡς νοσῶν ἀλλ' ὡς ἑκὼν κακὸς <κακῶς> δοξάζεται Galen An. virt. 50.14 = wa-llaḏī ʿalayhī l-raʾyu fī man kānati hāḏihi ḥāluhū annahū insānun sūʾun lā min qibali annahū marīḍu l-nafsi bal min qibali irādatihī 23.13
 16. ἐντυγχάνω
 17. ἐπιτάσσω
  • ἐπιτάσσω (verb) Erat. Cub. dupl. ἐπιτάσσομαι
   ἐὰν δὲ πλείους μέσας ἐπιταχθῇ εὑρεῖν, ἀεὶ ἑνὶ πλείους πινακίσκους καταστησόμεθα ἐν τῷ ὀργανίῳ Erat. Cub. dupl. 96.6 = fa-in naḥnu aradnā an naḍaʿa minhā akṯara min ḫaṭayni fa-li-naḍaʿa fī l-ālāti alwāḥan akṯara ʿadadan min hāḏihī 159.4
  • ἐπιτάσσω (verb) Erat. Cub. dupl.
   ὅσας ἄν τις ἐπιτάξῃ Erat. Cub. dupl. 90.13 = kullu mā arāda murīdun minhā 153.10
 18. ἐπιχειρέω
 19. εὐτονέω
 20. ἐφίημι
  • ἐφίημι (verb) Arist. Eth. Nic. ἐφίεμαι
   καὶ τελεία ὅταν ποιήσῃ οὗ ἐφίεται Arist. Eth. Nic. X 4, 1174a21 = fa-innahā takūnu tāmmatan iḏā faʿalat mā arādat 541.1
 21. ἔχω
  • ἔχω (verb) Galen An. virt. τοῖς ... ἔχουσιν = li-man arāda an yakūna
   καὶ ἄλλα δὲ πολλὰ ἄν τις λέγοι, ἐν οἷς τοῖς νοῦν τε καὶ νόμον ἔχουσιν ὀρθὸν οὐ ποτέος οἶνος Galen An. virt. 70.10 = wa-ašyāʾu kaṯīratun ayḍan yumkinu l-insāna an yaʾtiya bihā lā yanbaġī li-man arāda an yakūna ṣaḥīḥu l-ʿaqli mustaqīmu l-sunnati an yašraba l-šarāba maʿahā 36.23
 22. ζητέω
 23. θέλω
 24. λέγω
 25. μέλλω
 26. ὁρμάω
 27. παρακελεύομαι
  • παρακελεύομαι (pass. part.) Galen An. virt. παρακελευόμενος = yaqṣidu ... arāda
   οὐ γὰρ τοῖς παισὶν ἀλλὰ τοῖς τελείοις παρακελευόμενος Galen An. virt. 72.9 = wa-ḏālika annahū lam yaqṣid ilā l-amri li-l-ṣibyāni bal innamā arāda bihī l-kāmilīna 38.6
 28. πειράω
 29. προαίρεσις
 30. προαιρέω
 31. πρόκειμαι
 32. προσδοκάω
 33. προσδοκία
 34. προστάσσω
 35. προστίθημι
 36. προτείνω
 37. προτίθημι
  • προτίθημι (verb) Galen An. virt.
   ἵνα μὴ τὸ πάρεργον ἡμῖν γένηται [αὖ] πολὺ μεῖζον ἔργου οὗ προὐθέμεθα Galen An. virt. 49.1 = li-kay-mā lā yakūna l-šayʾu l-ḫāriǧu ʿan al-ʿamali akṯaru wa-aʿẓamu mina l-ʿamali llaḏī aradnā 22.7
 38. στέλλω
 39. τρέπω
 40. φημί
  • φημί (verb) Galen An. virt.
   αἰτίαν φησὶν ... τῶν ἄλλων ὧν διῆλθεν Galen An. virt. 58.7 = yurīdu … sababan li-mā ḏakartu mina l-ašyāʾi llatī hiya siwā l-ḫulqi 29.2

Translation process scheme for اراد

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest