Lookup cumulative lexical entry: اختلاط

 1. ἀμιγής
  • ἀμιγής (adj.) Arist. Eth. Nic. min ġayri ḫtilāṭin
   αἳ μὲν ἀμιγεῖς αἳ δὲ μικταί Arist. Eth. Nic. X 3, 1173a23 = baʿḍuhā min ġayri ḫtilāṭin wa-baʿḍuhā muḫtaliṭun 535.4
 2. ἄνοια
 3. κατάχρισις
 4. μῖγμα
 5. μίγνυμι
  • μίγνυμι (pass. part.) Arist. Poet. μεμιγμένος = ʿalā ǧihati l-ḫtilāṭi
   ἅπασαι μὲν (sc. τέχναι) ποιοῦνται τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ καὶ λόγῳ, τούτοις δ' ἢ χωρὶς ἢ μεμιγμένοις Arist. Poet. I, 1447a23 = wa-ǧamīʿuhā (sc. ǧamīʿu l-ṣināʿāti) yaʾtī bi-l-tašabbuhi wa-l-ḥikāyati bi-l-laḥni wa-l-qawli wa-l-naẓmi wa-ḏālika yakūnu ammā ʿalā l-infirāḍi wa-ammā ʿalā ǧihati l-iḫtilāṭi 220.14
 6. μῖξις
 7. ὁμιλία
 8. παραφρονέω
 9. παραφροσύνη
 10. σύγκρισις
 11. ταραχή
  • ταραχή (noun) Arist. Gener. anim. πολλὴν καὶ παντοδαπὴν ταραχήν = iḫtilāfun kaṯīrun wa iḫtilāṭu ʿalā aṣnāfin šattāin
 12. φρενιτίζω
  • φρενιτίζω (gerund) Galen An. virt. τὸ φρενιτίζειν = mā yaʿriḍu mina l-ḫtilāṭi ʿinda l-waswāsi
   ᾧ τὸ φρενιτίζειν ἔοικεν Galen An. virt. 49.11 = wa-yušbihu ḏālika mā yaʿriḍu mina l-ḫtilāṭi ʿinda l-waswāsi 22.16

Translation process scheme for اختلاط

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest